Bön förändrar liv

Barnen vi hjälper är oerhört sårbara och utsatta och behöver förbön för sin hälsa, säkerhet ochcsin andliga tillväxt. Det är också viktigt för dem att de vet att någon ber för dem. Det gör att de ännu mer känner sig älskade och sedda. Vi vill uppmana dig som fadder att fråga ditt fadderbarn vad de skulle vilja att du specifikt ber för. Detta vet vi stärker er relation på ett fantastiskt sätt.

Ditt fadderbarn ber förmodligen för dig också. Med största sannolikhet har du högsta prioritet i ditt fadderbarns liv och i dess förböner. Tveka därför inte att fråga ditt fadderbarn om förbön inom ett specifikt område.


Vad kan jag be för?
Du kan be att ditt fadderbarn:

  • ska förbli friskt och få behålla hälsan.
  • ska bli helt befriad från ett liv i fattigdom.
  • ska få lära känna Jesus och växa till i sitt andliga liv.
  • ska få växa upp i en lycklig och säker familjesituation.
  • ska få erfara och också ge förlåtelse.
  • ska få möjlighet att utveckla alla sina begåvningar.
  • ska få uppleva villkorslös kärlek och omsorg.

Vill du bli förebedjare? Klicka på länken och fyll i formuläret. https://www.compassion.se/hjalpettbarn/engageradig/bli-forebedjare/