Ekonomisk integritet

När du ger genom Compassion kan du vara säker på att pengarna används rätt.

Compassion är en av de högst rankade kristna biståndsorganisationerna. Vi använder våra resurser i en modell som fokuserar på varje barn individuellt. Pengarna går till ditt fadderbarn genom en lokal kyrka i det samhälle där barnet lever. Kyrkan assisteras av Compassions kontor i det aktuella landet. 

Som Kristuscentrerad organisation strävar vi efter att vara goda förvaltare av de resurser som anförtros oss. För oss är finansiell integritet och transparens viktigt. Compassion Sverige granskas av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto sedan starten 2013.

Läs mer om vår ekonomiska ansvarsskyldighet på vår internationella hemsida. Financial Integrity: http://www.compassion.com/about/financial.htm

Dokument

Årsredovisning för Compassion Sverige >

Stadgar Compassion Sverige >

Vill du samarbeta med en trovärdig kristen fadderbarnsorganisation för att hjälpa de barn som lever i fattigdom? Compassion International har funnits sedan 1952 och samarbetar med över 8000 kristna kyrkor som hjälper över 2 miljoner barn i 25 utvecklingsländer.

Om du har några frågor om Compassion så ta gärna kontakt med oss.

Denna sida använder cookies. Läs mer