Att besöka sitt fadderbarn innebär att det verkligen får honom/henne att känna sig speciell.


Om du funderar på att resa till det land där ditt fadderbarn bor och vill träffa det kan vi hjälpa till att arrangera en speciell dag för dig och barnet. Du blir då mottagen av någon från personalen i det projekt som barnet tillhör och kan översätta och hjälpa dig att på bästa sätt få ett minne för livet. Vi underlättar ditt besök genom att koordinera all logistik och erbjuder dig en värd som tar hand om dig personligen under hela din vistelse med barnet.

Vi behöver senast 8 veckor innan ditt besök få veta dina önskemål kring resan för att på bästa sätt kunna arrangera ditt besök. Vid förberedelser på mindre än 8 veckor kan vi inte garantera hjälp. Att få ett besök godkänt på kortare förberedelsetid begränsar möjligheten till att kunna besöka fadderbarnet. 

Ett besök hos ett fadderbarn kan innehålla:

  • Ett besök i barnets hem.
  • En resa till det projekt som barnet tillhör.
  • En måltid tillsammans med barnet.
  • Ett kul resmål tillsammans till exempelvis ett zoo eller en lekpark.
  • Gemensamma aktiviteter som vår personal kan rekommendera och också inkludera dina önskemål i förberedelserna av resan.

Är du intresserad av att besöka ditt fadderbarn? Kontakta oss här