Att besöka sitt fadderbarn innebär att det verkligen får honom/henne att känna sig speciell.


Om du vill besöka ditt fadderbarn så behöver vi veta det senast 8 veckor i förväg. Compassion har en policy kring besök av fadderbarn för att värna om barnens säkerhet och integritet. Vårdnadshavare måste givetvis godkänna besöket och Compassion behöver ha tillgänglig personal på plats för att planera och genomföra besöket.

Ett besök hos ett fadderbarn kan innehålla:

  • Ett besök i barnets hem.
  • En resa till det centret som barnet tillhör.
  • En måltid tillsammans med barnet.
  • Ett kul resmål tillsammans till exempelvis ett zoo eller en lekpark.
  • Gemensamma aktiviteter som vår personal kan rekommendera och också inkludera dina önskemål i förberedelserna av resan.

Är du intresserad av att besöka ditt fadderbarn? Kontakta oss här