Sedan 1952 har vi arbetat med att befria barn från fattigdom i Jesu namn. Tack vare våra faddrar har idag över 2 miljoner barn möjlighet att gå i skola, få mat och kläder, läkarvård och sist men inte minst så får de höra talas om Jesus.

Vill du vara med och be för oss?
Vi bygger nu ett nordiskt nätverk av förebedjare och undrar om du skulle vilja ge av din tid och be för konkreta projekt och länder där Compassion verkar. Du kommer att få uppdateringar om bönebehov och också rapporter om bönesvar.
För att bli en förebedjare för Compassion fyller du i dina uppgifter nedan. Vi kommer en gång per månad att mejla dig ämnen att be för.

 

 

Skriv upp dig som förebedjare här:


* Måste ifyllas