Sedan 1952 har vi arbetat med att befria barn från fattigdom i Jesu namn. Tack vare våra faddrar har idag över 1,8 miljoner barn möjlighet att gå i skola, de får mat, kläder, läkarvård och sist men inte minst får de höra talas om Jesus.

Vill du vara med och be för oss?
Vi bygger nu ett nordiskt nätverk av förebedjare och undrar om du skulle vilja ge av din tid och be för konkreta projekt och länder där Compassion verkar. Du kommer att få uppdateringar om bönebehov och också rapporter om bönesvar.
För att bli en Compassion-förebedjare fyller du i dina uppgifter nedan. 

 

 

Teckna upp dig som förebedjare här:


* Måste ifyllas