Tillsammans kan vi göra skillnad

En entreprenör vill gå med vinst och göra goda investeringar. Kanske inte alltid för egen vinning, utan också för omvärlden eller för ett gott syfte. Compassion vill gärna samarbeta med företag och entreprenörer som vill investera i framtiden. Vi vill samarbeta med dig för att upprätta långsiktig förändring i de utvecklingsländer vi verkar i.

Kontakta oss


* Måste ifyllas