United Open, 27-29/4

Församlingen United i Malmö bjuder in till konferensen "United Open" 27-29/4.

Compassion närvarar och erbjuder människor att bli faddrar!

För ytterligare info: http://united.nu/united-open-2017-reformera/

Varmt välkommen!