Vineyard Nordic Summer Camp

Vineyard Norden Summer Camp 16-22/7.

Nyhemshallen, Mullsjö.

Välkommen att träffa Compassion i vår monter!