Den 15 mars 2017 tvingades Compassion stänga ner all sin programverksamhet i Indien. Det har varit en lång, svår resa och det är en stor sorg för oss att det slutade här. De indiska myndigheterna satte stopp för oss att sända pengar in i landet. Efter 11 intensiva månader med mycket bön och hårt arbete hade Compassion inte längre tillräckligt med pengar i Indien för att kunna driva verksamheten vidare.

Compassion International har prövat alla möjligheter för att lösa denna konflikt. Vi har arbetat med regeringstjänstemän, däribland det amerikanska utrikesdepartementet, amerikanska ambassaden i Indien, amerikanska utrikesutskottet och den indiska regeringen. Allt för att försöka lösa situationen och kunna börja överföra pengar igen. In i det sista hoppades vi att konflikten skulle få en lösning, men det blev inte så.

Compassion har arbetat i Indien sedan 1968. Från 2016 var vi den största utvecklingsorganisationen i landet och har bidragit med cirka 511 miljoner kronor årligen i ekonomiskt stöd. Detta har alltså myndigheterna nu, satt stopp för.

En nationell lagändring i 2011 ledde till att de indiska myndigheterna vände sig mot - inte bara oss - utan alla utländska, icke-statliga organisationer. (Både Greenpeace och Amnesty International finns bland övriga organisationer som stoppats.)

För Compassions del, drabbar detta 145.000 barn i mer än 580 projekt, vilket motsvarar cirka 8 % av alla barn, registrerade i Compassion, runt om i världen. Dessutom har Compassion haft 6.000 personer anställda i Indien. Dessa berörs också av beslutet.

Under de senaste 48 åren har mer än 280.000 barn i Indien fått ta del av Compassions program. Det är vår övertygelse att dessa generationer av barn kommer att ha ett positivt inflytande på livssituationen i sina familjer, sitt samhälle och sitt land. Även om Compassion inte längre kan vandra, sida vid sida, med dessa barn, är Gud och hans kyrka fortfarande aktiv i Indien. Det är vår innerliga förhoppning att en dag, ska Compassion åter kunna betjäna barn i Indien.

Detta är den största utmaningen Compassion någonsin ställts inför.

Som organisation, har Compassion som målsättning att befria barn från fattigdom i Jesu namn. Även om Compassion inte längre kan arbeta i Indien, är vi ändå fast beslutna att följa Guds kallelse och stödja barn som lever i extrem fattigdom.

Tack!
Ett stort TACK till dig, som troget stött dina fadderbarn och som stått vid vår sida under denna svåra tid. Tack för allt ditt tålamod och all förståelse! TACK till var och en Compassionfadder för att du är med och befriar barn från fattigdom i Jesu namn!