Compassion och Dagen presenterar:

Hands up, Hands out!

"Vi älskar därför att han först har älskat oss” (1 Joh 4:19) Vår kallelse som kristna är att älska Gud och älska våra  medmänniskor, och i en tid som blir allt mer mörk och orättvis, så behöver vi komma tillbaka till det som är kärnan i vår tro.  Hemligheten ligger i att vi kan älska för att han först har älskat oss. Motivationen och drivkraften kommer inte från vår egen prestation, i vår egen kraft, utan den kommer från källan med det levande vattnet, Jesus själv. 

Vi vill därför erbjuda er ett möte lett av Gustav Jacobson, pastor för Compassion och har tidigare arbetat inom Pingströrelsen och EFS.

 

För bokning kontakta Gustav Jacobsen

 tel: 073-040 46 40

mejl: gjacobsen@compassion.se