Orkanen Matthews framfart

28 september - 10 oktober drabbades Haiti av enorm ödeläggelse efter orkanen Matthews framfart. Över 500 haitier dog och över 175.000 människor blev hemlösa.

Detta drabbar givetvis även oss i Compassion. Totalt har det rapporterats om 12.691 Compassion-barn som på ett eller annat sätt drabbats. Tre Compassion-barn, 33 vårdnadshavare och sex syskon har omkommit. Inga av dessa barn har faddrar i Norden.

Se vår drönar-film från Haiti. (Mer text följer under.)

Denna drönarfilm visar ödeläggelsen på Haiti efter orkanen.

Hjälp oss att hjälpa offren efter orkanen på Haiti!

Dela denna video via:

Orkanen Matthews förödelse
28 september - 10 oktober skadades Haiti kraftigt av orkanen Matthews framfart. Över 500 haitier dödades och över 175.000 människor blev hemlösa.

Detta påverkar naturligtvis oss i Compassion.
Totalt rapporterades det att 12.691 av Compassions barn påverkats. Tre Compassion-barn, 33 vårdgivare och sex syskon dog tragiskt nog i orkanen. Ingen av dessa hade sponsorer i Norden. Se bilder från förödelsen på Haiti. 

Vissa barn saknas fortfarande
Vart de är och hur de mår är vid denna tidpunkt okänt. Den lokala personalen håller oss ständigt uppdaterade och arbetar med all sin kraft för att hitta dessa barn.

26 barn från Norden
99 av våra projekt har påverkats. 98 av dem är tillfälligt stängda på grund av skador. 26 barn från Haiti med sponsorer i de nordiska länderna har drabbats av orkanen. Deras sponsorer har blivit kontaktade. Ingen har omkommit, detta handlar enbart om materiella skador. Deras hem har skadats eller förstörts och de har förlorat skolmaterial, kläder och tillhörigheter i hemmet.

Kolera
Vår personal på Haiti och fältarbetare gör ett fantastiskt jobb. De samordnar effektivt insatserna för att kunna möta de omedelbara behoven hos de drabbade barnen och deras familjer, samt de projekt som drabbats av orkanen Matthew.

Det finns en ökad risk för spridning av kolera nu och de anställda i Compassion Haiti arbetar aktivt för att lösa problemet för att garantera säkerheten och hälsan för fadderbarn, deras familjer, personal och kyrkopartners.

Hjälpinsatser
Compassion fortsätter också sitt arbete med att hjälpa barn och deras familjer med omedelbara behov. Ledningen för Compassion Haiti besökte de drabbade områdena i söder och hade möten med våra kyrkopartners för att uppmuntra dem och diskutera på vilket sätt vi kan möta de stora behoven samt öppna skolor.

Vi distribuerar förnödenheter som mat, vatten och hygienartiklar. De anställda har också tagit ett eget initiativ. De har samlat in kläder och andra saker att dela ut i utvalda områden där behoven är överväldigande. Trots många utmaningar är flera projekt i färd med att göra planer för hur de kan återuppta verksamheten så att de kan hjälpa barn med psykisk rehabilitering och hjälpa dem att fortsätta sin skolgång.

Projekt som inte påverkats direkt har samlat in skolmöbler och utrustning från anställda, familjer och församlingsmedlemmar för att hjälpa dessa barn tillbaka i skolan.

Be
Vill du be för de sörjande familjerna och det lokala samhället? Att barn som ännu inte lokaliserats hittas snabbt. Be för de hjälpinsatser som pågår.

Ge
Vill du vara med och ge kan du göra en donation till Compassions 90-konto: BG 900-3641

Märk din gåva "Uppbyggnad Haiti." Tack för din gåva!