Oberoende forskning visar att Compassions holistiska fadderprogram fungerar.


Går kvar i skolan längre
27%

större chans att fullfölja gymnasie- och högskolestudier

större chans till ett betalt arbete
35%

större chans att hitta en högre anställning som vuxen

40-70%

större chans att bli församlingsledare

Step by step

Lär dig mer om Compassions fadderbarnsprogram

Denna video visar hur barn räddas ifrån fattigdom i Jesu namn.

Dela denna video via:

Våra program


I våra fadderbarnsprogram hjälper vi barnen ända ifrån spädbarnsåldern till att de är självförsörjande vuxna.
Den lokala samarbetskyrkan bistår på varje område i deras liv med utbildning, en social gemenskap, möjlighet till fysiska aktiviteter, bli stärkta emotionellt, ekonomiskt och inte minst andligt genom att få del av Evangeliet.

Mammor och spädbarn som växer upp i extrem fattigdom är väldigt sårbara.
Därför hjälper vi dem speciellt i vårt unika Hälsoprogram.
De ingår i detta program under barnets fyra första år.
Härigenom hjälper vi till att hålla nere spädbarnsdödligheten och ger barnen en bra start i livet.

I vår fond för kritiska behov arbetar vi för att underlätta barnens hälsoutveckling.
Detta t ex genom att ordna rent dricksvatten,
att förebygga malaria/HIV/AIDS, ge katastrofhjälp
och stå för andra medicinska kostnader.