Det fungerar!


Vi hjälper barnen på alla områden i livet genom den lokala kyrkan.

Oberoende forskning visar att detta verkligen fungerar! Läs mer om det här

Våra program


Mer än 400 miljoner barn lever idag i extrem fattigdom. De har oftast inget hopp om en bättre framtid och är väldigt sårbara och utsatta för många faror runt omkring dem. Därför har vi vårt unika en-till-en fadderprogram som hjälper dem att utvecklas och växa.

Varje år dör ca 4 miljoner barn innan de fyllt 1 år. Sedan 1990 har omkring 10 miljoner kvinnor dött på grund av komplikationer kring deras graviditeter och de extremt svåra förhållande de tvingas leva i.
Compassions specifika hälsoprogram för mammor och spädbarn hjälper de mest utsatta (de gravida mammorna) och deras nyfödda att överleva och utvecklas.

Compassion bekämpar fattigdom genom att hjälpa barn, ett efter ett. Vårt specifika program "Kritiska behov" underlättar och möjliggör för barnen att växa upp framgångsrikt. Det kan till exempel handla om hälsoproblem eller behov av faciliteter i deras närområde.