Forskningen säger att det fungerar!


Under 2008 startade Dr Bruce Wydick, professor i ekonomi och internationella studier vid University of San Francisco, tillsammans med två kollegor en undersökning av vårt fadderbarnsprogram. Undersökningen gick ut på att ta reda på om det går att vetenskapligt säkerställa någon form av utkomst av att ha varit en deltagare i något av Compassions fadderprogram. Man använde sig av referensgrupper av tidigare fadderbarn barn och jämförde med barn som inte var en del av Compassions fadderbarnsprogram.

Forskning höll på i över två år och fokuserade på sex länder där Compassion tillhandahåll data om barn i Compassions fadderprogram mellan 1980 och 1992. De intervjuade 1 860 tidigare fadderbarn tillsammans med deras icke sponsrade syskon och barn från deras samhälle och avlägsna samhällen där fadderprogrammet inte erbjöds. Data samlades in från mer än 10 000 individer.


Dr. Wydick och hans kollegor drog slutsatsen att vårt fadderbarnsprogram har stor och statistiskt signifikant inverkan på våra barns utbildnings-, sysselsättnings- och ledarskapsresultat. Den granskade forskningen publicerades i tidskriften Journal of Political Economy i april 2013.

 

Dr. Wydick kom fram till att barn i Compassion fadderprogram:

  • Går 1 till 1,5 år längre i skolan längre än sina icke-sponsrade kamrater.
  • 27 till 40 procent är mer benägna att slutföra gymnasieutbildning än de som inte var med i barnsponsorprogrammet.
  • 50 till 80 procent mer sannolikt att slutföra en universitetsutbildning än icke-sponsrade barn.
  • Cirka 35 procent är mer benägna att ha jobb som tjänstemän.
  • 14 till 18 procent fler har avlönade arbeten.

 

 

Does International Child Sponsorship Work? A Six-Country Study of Impacts on Adult Life Outcomes. 

Ladda ner rapporten här

Compassionbarn


Barn i Compassionprojekt studerar längre än barn utan faddrar.
Detta påverkar deras möjligheter att hitta ett arbete som vuxna.

Fadderbarn har större chanser att fullfölja sina gymnasie- och högskoleutbildningar än barn utan faddrar.

Barn som gått i Compassionprojekt har mellan 50-80% större chans att fullfölja sina universitetsstudier
jämfört med barn utan faddrar.

Fadderbarn har mycket större möjlighet att hitta ett avlönat arbete som vuxna.
Chanserna att hitta ett arbete som tjänsteman ökar också avsevärt.

Barn som gått i Compassions projekt når i högre grad ledarpositioner i deras närområde när de blir äldre. Med andra ord når effekten av fadderskapet ut längre än bara till fadderbarnet själv.

Ett fadderbarn ifrån ett Compassionprojekt får oftare ett ledaruppdrag i en församling i vuxen ålder än ett barn som inte haft någon fadder. Den träning i lärjungaskap de fick ta emot som barn gör inte bara intryck i barnaåren utan följer dem livet ut och in i olika församlingsuppdrag.