Det fungerar!


Dr. Bruce Wydick, professor i ekonomi och internationella studier vid University of San Fransisco, gjorde tillsammans med två kollegor en studie av Compassions fadderbarnsprogram för att se hur barn med faddrar klarar sig som vuxna jämfört med barn som inte haft någon fadder. Resultatet är slående.

Du kan ladda ner rapporten här

Compassionbarn


Barn i Compassionprojekt studerar längre än barn utan faddrar.
Detta påverkar deras möjligheter att hitta ett arbete som vuxna.

Fadderbarn har större chanser att fullfölja sina gymnasie- och högskoleutbildningar än barn utan faddrar.

Barn som gått i Compassionprojekt har mellan 50-80% större chans att fullfölja sina universitetsstudier
jämfört med barn utan faddrar.

Fadderbarn har mycket större möjlighet att hitta ett avlönat arbete som vuxna.
Chanserna att hitta ett arbete som tjänsteman ökar också avsevärt.

Barn som gått i Compassions projekt når i högre grad ledarpositioner i deras närområde när de blir äldre. Med andra ord når effekten av fadderskapet ut längre än bara till fadderbarnet själv.

Ett fadderbarn ifrån ett Compassionprojekt får oftare ett ledaruppdrag i en församling i vuxen ålder än ett barn som inte haft någon fadder. Den träning i lärjungaskap de fick ta emot som barn gör inte bara intryck i barnaåren utan följer dem livet ut och in i olika församlingsuppdrag.

Vad säger media?


Christianity Today publicerade Dr Bruce Wydicks och University of San Fransiscos studie. De jämförde fördelarna hos barn med och utan faddrar och kom fram till att Compassions holistiska inriktning och arbetssätt gjorde en enormt stor skillnad i fadderbarnens liv, jämfört med de barn som inte hade några faddrar.

 

Ladda ner artikeln "'Want to change the world? - Sponsor a child!'

Ladda ner artikeln 'The best ways to beat poverty'