Varför vi använder en blå fyrkant


”När ni bärgar skörden i ert land, skall du inte skörda intill yttersta kanten av din åker, och du skall inte heller plocka ströaxen efter din skörd. Detta skall du lämna kvar åt den fattige och åt främlingen. Jag är HERREN, er Gud.” 
3 Mos 23:22

För oss på Compassion är den blå rutan en bild av det här bibelordet och en ständig påminnelse om att lämna kvar en bit till de som inget har. Det påminner oss om vilka vi är och om vårt uppdrag som förespråkare för barn i fattigdom och att vi alltid måste ge av det vi har till de fattiga.