Bangladesh

Bangladesh är ett litet land som ligger i södra Asien, i den östra delen av Indiska oceanen, och överskuggas ibland av det stora angränsande Indien. Landet är plant med några kullar. Bangladesh ligger i världens största floddelta och har djungellandskap längs kusten. Jorden är mycket bördig, men landet drabbas också ofta av översvämningar. Landet har vanligtvis en tropisk, mild vinter (oktober till mars), en mycket varm och fuktig sommar (mars till juni) och en fuktig och varm regnperiod (monsun från juni till oktober).

Invånarna i detta extremt fattiga land är ofta marklösa och måste därför leva på och odla områden som är mycket översvämmade. Nästan två tredjedelar av landets befolkning arbetar inom jordbruk och ris är den viktigaste produkten. De flesta Bangladeshier är muslimer (cirka 83%), men hinduer utgör en relativt stor minoritet (cirka 16%). Det officiella talade språket är bengali, men engelska är vanligt i stadsområden och används ofta i (högre) utbildning och av myndigheterna. Det område som nu täcks av Bangladesh, Indien och flera andra grannländer kom under brittiskt styre på 1600-talet. En kollision mellan muslimer och hinduer ledde till en nationalistisk kamp som så småningom orsakade en djup klyfta i det brittiska imperiet. Den brittiska regeringen lämnade 1947 och Indien delades in i den hindu-dominerade staten Indien och den islamiska staten Pakistan. Men konflikter mellan hinduer och muslimer fortsatte i Pakistan och krig bröt ut. I december 1971 separerades Bengali East Pakistan från West Pakistan och ett oberoende Bangladesh skapades. I januari 1972 blev landet en parlamentarisk demokrati och fick sin egen konstitution.

Denna sida använder cookies. Läs mer