Vanligt förekommande frågor

FAQ

Vad utmärker Compassion?

Compassion arbetar holistiskt.

Vi är:

  • Barnfokuserade. Vi fokuserar vårt arbete utifrån ett helhetsperspektiv på barnet och dess fysiska, psykiska, andliga och ekonomiska behov.
  • Församlingsbaserade. Vi väljer att samarbeta med engagerade och troende människor i den lokala kyrkan som kan undervisa, vägleda och vara en mentor för barnen. Detta görs i samarbete med föräldrarna och människor i det lokala området.
  • Jesuscentrerade. Vi undervisar varje barn om det livsförvandlande evangeliet, utan förbehåll och på ett sätt som är relevant för barnets ålder och kultur.

Vi är fast beslutna om att hålla en hög integritet och kompetens för att bistå de barn vi hjälper. Vi åtar oss att hjälpa barn, familjer och kyrkor genom att skapa relevanta program för barnens utveckling.

Varför fokuserar Compassion på individuellt fadderskap?

Under de nära sjuttio år som Compassion jobbat med utvecklingsarbete har vi sett många metoder användas för att bryta cirkeln av fattigdom i barns liv. Samhällsutveckling är ett viktigt arbete som bekämpar fattigdomens omständigheter och det är ett viktigt komplement till vårt arbete. Vårt primära fokus ligger på det enskilda barnets utveckling. En utveckling där varje barn får upptäcka sitt unika värde och sin potential. Många av dessa barn växer upp och påverkar sitt eget samhälle i en positiv riktning.

Får jag ha kontakt med mitt fadderbarn utanför Compassion?

All kommunikation mellan dig och ditt fadderbarn sker endast via Compassions brevskrivning och inte via sociala medier, så att vi på Compassion kan ta ansvar för kommunikationen och därmed säkra en trygg kontakt med barnen.
Om du kontaktas av ditt fadderbarn utanför vår korrespondens, till exempel via telefon, e- post, Facebook, Twitter etc., så svara inte. Meddela oss om detta sker genom att ringa 08– 23 62 00 eller maila till info@compassion.se.

Var arbetar Compassion?

Compassion samarbetar med över 8000 lokala kyrkor i 25 länder över hela världen: Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, El Salvador, Etiopien, Dominikanska Republiken, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Kenya, Mexiko, Nicaragua, Peru, Filippinerna, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Togo och Uganda.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Ett fadderskap varar tills barnet avslutat sin utbildning vilket brukar vara när barnet är från 18 till 22 år beroende på landet och barnets personliga omständigheter. Det händer att fadderskap avslutas tidigare. Ofta är det på grund av att familjen flyttar till en annan region där Compassion inte har något arbete.

Hur väljer Compassion ut vilka barn som skall få delta i Compassions fadderprogram?

Compassion har riktlinjer för vilka barn och familjer som ska få hjälp. Den lokala kyrkans personal är tränad i att identifiera dessa barn och familjer som har störst behov av att få hjälp. 

Vad händer om det finns fler barn i familjen?

Compassion strävar efter att nå så många familjer som möjligt. Oftast är det bara ett barn från varje familj som registreras. I särskilda fall registreras fler barn i en familj. Compassions fadderprogram hjälper hela familjen genom t.ex. hälsoundersökningar, kostrådgivning, förnödenheter, föräldrakurser och övriga aktiviteter i kyrkan.

Hjälper Compassion enbart barn som har kristna föräldrar?

Nej. Vi hjälper de mest fattiga och utsatta barnen oavsett tro och religion. Barnen som kommer till centret har varierande etnisk och religiös bakgrund. Föräldrar eller vårdnadshavare blir informerade om att Compassion är en kristen organisation.

Vad händer om jag avslutar mitt fadderskap?

Om du beslutar dig för att avsluta ditt fadderskap så gör vi allt för att hitta en ny fadder så fort som möjligt till barnet. Det är viktigt att du kontaktar fadderservice vid avslut av fadderskap.

Var hittar jag mitt faddernummer?

Ditt faddernummer består av åtta siffror och börjar alltid med en nolla, det står angivet i ditt välkomstbrev. Du hittar även ditt faddernummer högst upp till vänster i breven från ditt fadderbarn. Har du problem med att hitta numret så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Denna sida använder cookies. Läs mer