Hur gör jag?

Klicka på knappen "Skriv ett brev nu" så kan du skriva ett brev digitalt till ditt fadderbarn via vår hemsida. Här kan du välja en brevmall och bifoga en fil eller ett foto. För att komma igång behöver du veta ditt faddernummer och den e-postadress du har registrerat hos oss. Skriv helst på engelska då vi har begränsat med resurser för översättning.

Klicka här för att skriva brev på datorn.

Vad kan jag skriva om?

Behöver du inspiration i vad du kan skriva om till ditt fadderbarn? Kolla gärna in våra tips om vad och hur du kan skriva.

Brevskrivartips - klicka här

Brev med post?

Vi är tacksam om du kan skriva dina brev digitalt via vår hemsida då det går fortare och sparar oss hanteringstid. Om du vill skriva och skicka brev med post så kan vi ordna det. Ett önskemål vi har, om du kan, är att du skriver brevet på engelska då vi har begränsat med resurser för översättning. Skicka ditt brev till vårt kontor så vidarebefordrar vi det till ditt fadderbarn.

 

Brev från ditt fadderbarn

Om ditt fadderbarn kan läsa och skriva kommer det då och då att skriva brev till dig. Ibland hjälper en förälder eller någon annan vuxen från projektets personal till. Ofta lägger barnet till en personlig teckning. Vi uppmuntrar barnen att skriva om personliga saker som rör deras liv och givetvis också svara på de frågor du ställt i ditt brev. I vissa kulturer är detta en stor utmaning eftersom de inte är vana vid att skriva brev. Därför vill vi uppmana dig att inte förvänta dig alltför mycket ifrån de svar du får utan i första hand se brevkorrespondensen som ett sätt att uppmuntra ditt fadderbarn.

 

Hur ofta kommer ditt fadderbarn skriva till dig?

Det beror på hur ofta du skriver till honom eller henne. Ditt fadderbarn kommer skicka minst 2 brev per år men om du skriver oftare så är det troligt att du kommer få fler brev tillbaka.

Max 6 brev per år. Barn upp till 9 år fyller i ett frågeformulär. Genom detta får du veta mer fakta om barnets liv.