Ge en gåva

Genom din gåva gör du det möjligt för Compassion att hjälpa dels barnen på centret men också de som bor och lever i närområdet.

Du kan ge via Swish: 90 0364 1 eller via vårt 90-konto: Bg 900-3641.

Skriv till vilket ändamål du vill ge, tex. ”Kritiska behov” eller ”Vatten och sanitet” eller ”Barn utan fadder” eller "Mödrar och spädbarn" eller "Gåva" om du vill att pengarna används där de behövs bäst.

Vatten och Sanitet

Mer än 2 miljarder av världens befolkning har idag inte tillgång till rent vatten. Varje dag dör cirka 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Pengarna används till exempel till att borra brunnar och bygga förvaringssystem för att ta hand om regnvatten, filtrera vatten, bygga toaletter och tvättrum. När du skänker pengar till fonden Vatten och Sanitet så bidrar du till utveckling och bättre hälsa i samhällena där fadderbarnen bor.

Kritiska behov

Ibland inträffar saker som berör barnen i våra program, som vi inte kan förutse eller förhindra. Det kan vara behov av rent vatten eller katastrofhjälp. Compassion har också många projekt för att förebygga HIV/AIDS, förhindra människohandel, hjälp till att förbättra utbildningsmöjligheter och medicinsk assistans. Genom din gåva är du med oss och förändrar världen!

Hälsoprogram för mödrar och spädbarn

Genom Compassions hälsoprogram för mödrar och spädbarn så skyddas mödrar och spädbarn från att fara illa. Undernärda barn får näringsrik mat och mödrar och vårdnadshavare lär sig hur de bäst kan ta hand om sina barn. Vi hjälper och stöttar mammorna genom deras graviditeter och förlossningar och lär dem om hygien och hur de på bästa sätt kan ta hand om sina nyfödda.

Barn utan fadder

Att skaffa en fadder till ett barn som nyligen blivit registrerat i Compassions program kan ta tid, ibland flera månader. Compassion förbinder sig att hjälpa varje inskrivet barn från dag ett. Tack vare din gåva så kan även de barn som väntar på att få en fadder få del av hjälpen i fadderprogrammet.

Denna sida använder cookies. Läs mer