Hur vet jag att pengarna når fram?

Fadderbarnen i Compassions program får tillgång till läkarvård och behandling, näringsrik mat, utbildning, en säker plats för att leka och lära sig, möjligheten att veta hur mycket Gud älskar dem och mycket mer.

Barn och familjer som får hjälp av Compassion får sällan kontanter. Hjälpen är nästan alltid i form av varor och tjänster, omsorgsfullt utformade, levererade eller köpta efter deras behov. Personal från den lokala kyrkan ansvarar för att hantera denna process och genomföra programmet under tillsyn av personal från Compassions nationella kontor i landet.

Compassion har en global revisionsfunktion som rutinmässigt övervakar ekonomisk och operativ integritet vid våra center och fältkontor över hela världen. Genom dessa granskningar strävar vi efter att se till att alla program uppfyller våra krav för ekonomisk ansvarighet och programmatisk integritet. Eventuella problem som uppmärksammas dokumenteras av personal och ledning för övervägande, åtgärder och uppföljning.

Compassion Sverige kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och revision av vår verksamhet görs årligen av revisionsbyrån PwC. Förra året gick 82% av insamlade medel till ändamålet i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls beräkningsmodell.

Denna sida använder cookies. Läs mer