Varför skriva brev?

Att skriva brev till ditt fadderbarn är en viktig del i Compassions program. Genom brev får du och ditt barn lära er om varandras liv och familjer. Ditt brev betyder så mycket. Låt ditt fadderbarn få veta att du tänker på honom eller henne. Över tid så lär ni känna varandra och får en relation och vem vet, kanske du en vacker dag åker och hälsar på ditt fadderbarn. 

SKRIV BREV

Dina brev gör skillnad i ditt fadderbarns liv. 

Barnen blir uppmuntrade och känner tillhörighet.

De känner sig mer motiverade i skolan och kyrkans aktiviteter.

Barnen får bättre självförtroende.

Breven sparas ofta och barnen läser dem regelbundet.

Du skriver ett brev HÄR.

Ditt brev skickas digitalt till Compassions kontor för översättning.

Ditt brev skrivs ut på Compassions kontor i det land barnet lever och levereras till ditt fadderbarn.

Jag förstår att breven skickas elektroniskt men kan jag få pappersbrev istället?

Ja. Du kan få fysiska kopior av dina brev i posten. Vi föredrar dock att du tar emot dina brev digitalt eftersom det bidrar till att minska våra utskrifts- och portokostnader samt handläggningstid. Breven kommer till vårt kontor i Sverige digitalt, så det vi i så fall sänder till dig är en utskrift av barnets brev.

Kan jag skicka klistermärken och andra pappersgåvor?

Ja. Du kan skicka exempelvis klistermärken, målarböcker och andra pappersgåvor. Tjockleken får vara max 6 millimeter samt storleken max A4. Notera att det kan dröja upp till två månader innan det når ditt fadderbarn. 

Jag vet inte vad jag ska skriva. Har ni några råd?

Absolut! Tänk enkelt: berätta för ditt barn om din vardag, din familj, vad du gör på fritiden, vad du jobbar med etc. Hjälp barnet att lära känna dig lite bättre och fråga dem om deras liv också. Du kan skicka en favoritbibelvers eller berätta något som du upplevt att Gud har lärt dig. Uppmuntra barnen i deras skolarbete och låt dem veta att du ber för dem. Kom ihåg att det inte behöver våra ett långt brev, det kan också vara en kort hälsning.

Hur ser breven ut från mitt fadderbarn?

Om ditt fadderbarn har åldern för att kunna läsa och skriva kommer det då och då att skriva brev till dig. Ibland hjälper en förälder eller någon annan vuxen från projektets personal till. Vi uppmuntrar barnen att skriva om personliga saker som rör deras liv och givetvis också svara på de frågor du ställt i ditt brev. I vissa kulturer är detta en stor utmaning eftersom de inte är vana vid att skriva brev. Därför vill vi uppmana dig att inte förvänta dig alltför mycket ifrån de svar du får utan i första hand se brevkorrespondensen som ett sätt att uppmuntra ditt fadderbarn.

Hur ofta kommer mitt fadderbarn skriva till mig?

Ditt fadderbarn kommer skicka minst 2 brev per år men om du skriver oftare så är det troligt att du kommer få fler brev tillbaka.

Max 6 brev per år. Barn upp till 9 år fyller i ett frågeformulär. Genom detta får du veta mer fakta om barnets liv.

Denna sida använder cookies. Läs mer