Om compassion

Vi befriar barn från fattigdom i Jesu namn

Compassion är världens tredje största fadderbarnsorganisation och vi befriar barn från fattigdom i Jesu namn.

Detta har vi gjort sedan starten 1952. Vi vill vara ett av svaren på missionsbefallningen. Vi arbetar alltid genom lokala kyrkor, det är den lokala kyrkan på orten som driver fadderprogrammet. Kyrkan finns där barnen och deras familjer bor. Kyrkan är respekterad i samhället och känner bäst till vilka familjer som behöver hjälp. Utöver själva fadderskapet så får barnens syskon, mamma och pappa möjlighet att delta i församlingens aktiviteter och får höra budskapet om Jesus. Varje barn som deltar i aktiviteterna på ett Compassioncenter får också åldersanpassad bibelundervisning.

Compassion befriar barn ifrån fattigdom genom en-till-en fadderskap. Som fadder vet du vem som är just ditt fadderbarn och du kan över tid bygga en relation till ditt fadderbarn genom brevskrivning. Vi säger att vi arbetar holistiskt. Det innebär att vi ombesörjer mer än bara de ekonomiska och fysiska behoven. Vi ser till hela barnet och alla dess behov, de fysiska, ekonomiska förstås men också barnets sociala och andliga behov. Vi vill också lära barnen att de är viktiga och älskade. Att det finns en Gud som älskar dem, har en plan för dem och att de har samma värde som alla andra även om de lever i fattigdom. Att fungera i grupp och delta i aktiviteter med andra barn är också viktigt för barnets framtid.

Genom fadderskapet får barnet och familjen hjälp med det mest nödvändiga och dessutom gör ditt fadderskap det möjligt för syskonen och föräldrarna att få en gemenskap i den lokala kyrkan genom Compassions arbete.

Compassion Sverige startade 2013 och granskas av Svensk Insamlingskontroll och är innehavare av 90-konto. Vi är en del av Compassion International och Compassion Norden. I Sverige har vi ett kontor på Kungsholmen i Stockholm. För att komma i kontakt med oss klicka HÄR.

Denna sida använder cookies. Läs mer