Besök ditt fadderbarn

På grund av rådande situation med Covid-19 kan vi inte ordna några besök. Du är välkommen att anmäla ditt intresse till info@compassion.se så återkommer vi när situationen förändras.

Varje år besöker tusentals av våra faddrar runt om i världen sina fadderbarn och många upplever att mötet är livsförändrande för dem. Att tillbringa en dag med ditt fadderbarn ger dig en unik inblick i barnets situation, kultur och samhälle. Dessutom kommer du få se med egna ögon vilken skillnad ditt stöd gör.

Det här behöver du veta om att besöka ditt fadderbarn

  • Du måste ha varit fadder i minst ett år.
  • Du måste planera besöket med hjälp av vår Fadderservice. Vänligen kontakta oss minst 10 veckor innan du önskar resa.
  • Besök sker på Compassion-centret eller på annan lämplig plats. Om det är möjligt kommer du även få besöka ditt fadderbarns hem och träffa barnets familj.
  • När du besöker ditt fadderbarn behöver du betala för eventuella utgifter, inklusive transport, besöksvärd, måltider och boende.
  • Besöket är en dag och varar vanligtvis mellan 3 och 6 timmar.
  • Det är viktigt att du som besökare tar del av och godkänner våra riktlinjer för att skydda barn. Läs mer om detta HÄR

Om du är intresserad av att besöka ditt fadderbarn, hör av dig till vår Fadderservice på info@compassion.se eller ring 08-23 62 00.

Denna sida använder cookies. Läs mer