Frågor & svar

Varför kommer jag inte vidare i brevskrivningen?

Det vanligaste felet är att fel ID har angivits, eller att man missat att klicka i barnets namn. Ditt faddernummer som behöver anges för brevskrivningen består av 8 siffror. När korrekt faddernummer är ifyllt dyker ditt fadderbarns namn automatiskt upp under ”Jag skriver till”. Se då till att klicka i barnets namn. Då blir det möjligt att klicka på nästa steg och komma vidare till brevskrivningen.

Jag förstår att breven skickas elektroniskt men kan jag få pappersbrev istället?

Ja. Du kan få fysiska kopior av dina brev i posten. Vi föredrar dock att du tar emot dina brev digitalt eftersom det bidrar till att minska våra utskrifts- och portokostnader samt handläggningstid. Breven kommer till vårt kontor i Sverige digitalt, så det vi i så fall sänder till dig är en utskrift av barnets brev.

Kan jag skicka klistermärken och andra pappersgåvor?

Ja. Du kan skicka exempelvis klistermärken, målarböcker och andra pappersgåvor. Tjockleken får vara max 6 millimeter samt storleken max A4. Notera att det kan dröja lång tid innan det når ditt fadderbarn. 

Jag vet inte vad jag ska skriva. Har ni några råd?

Absolut! Tänk enkelt: berätta för ditt barn om din vardag, din familj, vad du gör på fritiden, vad du jobbar med etc. Hjälp barnet att lära känna dig lite bättre och fråga dem om deras liv också. Du kan skicka en favoritbibelvers eller berätta något som du upplevt att Gud har lärt dig. Uppmuntra barnen i deras skolarbete och låt dem veta att du ber för dem. Kom ihåg att det inte behöver våra ett långt brev, det kan också vara en kort hälsning.

Hur ser breven ut från mitt fadderbarn?

Om ditt fadderbarn har åldern för att kunna läsa och skriva kommer det då och då att skriva brev till dig. Ibland hjälper en förälder eller någon annan vuxen från projektets personal till. Vi uppmuntrar barnen att skriva om personliga saker som rör deras liv och givetvis också svara på de frågor du ställt i ditt brev. I vissa kulturer är detta en stor utmaning eftersom de inte är vana vid att skriva brev. Därför vill vi uppmana dig att inte förvänta dig alltför mycket ifrån de svar du får utan i första hand se brevkorrespondensen som ett sätt att uppmuntra ditt fadderbarn.

Hur ofta kommer mitt fadderbarn skriva till mig?

Ditt fadderbarn kommer skicka minst 2 brev per år men om du skriver oftare så är det troligt att du kommer få fler brev tillbaka.

Max 6 brev per år. Barn upp till 9 år fyller i ett frågeformulär. Genom detta får du veta mer fakta om barnets liv.

Kan jag skriva direkt till mitt fadderbarn?

All kontakt mellan faddrar och fadderbarn får endast ske via Compassion och genom vår brevväxling. Vår erfarenhet är att brevväxling genom Compassions system är det säkraste sättet att hantera korrespondensen.

Det gör det möjligt för oss att:

  • säkerställa rätt översättning som du och ditt fadderbarn behöver för en effektiv kommunikation
  • säkerställa att breven kommer fram till barn som bor i avlägsna områden där posten inte fungerar
  • skydda din integritet
  • skydda barnen

Kan jag ha kontakt med mitt fadderbarn via Facebook, Twitter, e-post, Skype etc.?

I takt med spridning och åtkomst till sociala medier inser vi att faddrar och deras fadderbarn kan kontakta varandra direkt utan Compassions inblandning. Det medför ökade risker för den personliga integriteten och säkerheten för både barn och fadder. Därför måste all kommunikation ske via Compassion. Kontakta inte ditt fadderbarn via sociala medier.

Det har hänt att någon som känner ett fadderbarn, eller en familjemedlem, skapar ett konto på sociala medier och utger sig för att vara barnet, ber om pengar och hotar barnets välbefinnande om pengar inte tillhandahålls.

Om du kontaktas av ditt fadderbarn utanför vår korrespondens, till exempel via telefon, e-post, Facebook, Twitter etc., så svara inte. Meddela oss om detta sker genom att ringa 08–23 62 00 eller e-posta till info@compassion.se.

Vi kan inte skydda din integritet eller ditt fadderbarns om vi inte är inblandade i korrespondensen. Vi har också ett ansvar att skydda barnen från personer som inte har barnens bästa i åtanke.

Att vara delaktig i korrespondensen gör det också möjligt för oss att hjälpa dig att navigera mellan kulturella skillnader. Vi kan till exempel hjälpa dig att undvika att oavsiktligt skriva något som skulle upplevas som olämpligt eller stötande.

Varför kan jag inte inkludera min adress, e-post eller telefonnummer i mitt brev?

Om du delar din kontaktinformation kan du äventyra både din egen och ditt fadderbarns säkerhet. En del faddrar som har delat med sig av sin kontaktinformation har fått frågan om att ge pengar från personer som hävdar att de är vänner eller familjemedlemmar till fadderbarnet. Det har också förekommit situationer där barnet har utsatts för en risk i sitt samhälle på grund av deras direktkontakt med en fadder från ett rikt land.

Vi ber att du inte delar din kontaktinformation med ditt fadderbarn.

Jag har blivit kontaktad av mitt fadderbarn på sociala medier, vad gör jag?

Om du kontaktas av ditt fadderbarn utanför vår korrespondens, till exempel via telefon, e-post, Facebook, Twitter etc., så svara inte. Meddela oss om detta sker genom att ringa 08–23 62 00 eller maila till info@compassion.se.

Fadderbarnen och deras familjer får inte kontakta faddern utanför Compassions riktlinjer, det är ett villkor för deltagandet i våra program. Genom att meddela oss om det händer, så gör du det möjligt för oss att påtala detta för de ansvariga på plats som i sin tur talar med familjen.

Denna sida använder cookies. Läs mer