Hur fungerar Compassions arbete?

Compassion befriar barn från fattigdom i Jesu namn.

Vi tror att människor kan bli helt förvandlade på djupet då det sker från insidan och ut. Det är därför vi lär barnen att Gud älskar dem villkorslöst. Det ger dem en extra och nödvändig styrka i sin strävan ut ur fattigdomen.

Fadderprogrammets huvudsakliga fokus är på varje enskilt barn som lever i extrem fattigdom eftersom de är de mest utsatta och sårbara. Vi säger att vi arbetar holistiskt. Det innebär att vi ombesörjer mer än bara de ekonomiska och fysiska behoven. Vi ser till hela barnet och alla dess behov. Livet är ju så mycket mer än bara hälsa och ekonomi. Vi vill också lära barnen att de är viktiga och älskade. Att det finns en Gud som älskar dem, har en plan för dem och att de har samma värde som alla andra även om de lever i fattigdom. Att fungera i grupp och delta i aktiviteter med andra barn är också viktigt för barnets framtid

Hur fungerar då en holistisk modell för barns utveckling?

Genom den lokala kyrkan så får barnen sina behov mötta i alla aspekter av sina liv:

Ekonomiskt - Barnen går i skola och får den undervisning som landet erbjuder. Din fadderpeng används till exempelvis skolavgift, skoluniform, mat, kläder, hälsokontroller, medicin och behandlingar, studielitteratur m.m. Vi erbjuder också läxhjälp och yrkesinriktad utbildning.

Fysiskt - Varje barns hälsa är av högsta prioritet och därför ser vi till att de får regelbundna hälsokontroller, vaccinationer samt medicinsk hjälp när de behöver det. Vi arrangerar och uppmanar barnen att engagera sig i olika aktiviteter så som sport, lekar etc. Givetvis lär vi också barnen och deras föräldrar hur viktigt det är att sköta sin hygien för att undvika sjukdomar.

Socialt - Genom Compassion blir barnen hjälpta från insidan och ut. De får ta emot kärlek och uppmuntran både från anställda i centren men även i form av brev från sina faddrar.

Andligt - Alla barn får höra om Gud och Hans villkorslösa kärlek. De får höra om Jesus på ett sätt som passar deras ålder och kontext. Alla barn får en bibel. Bön och sång är också naturliga inslag i de center barnen tillhör.

Men gör det verkligen skillnad i barnens liv på riktigt?

Ja. Enligt oberoende forskning så är det:

27–40 procent större sannolikhet att Compassions fadderbarn fullföljer grundskolan.De stannar längre i skolsystemet vilket har stor inverkan på möjligheten att få ett bra jobb.

14-18% större sannolikhet för Compassions fadderbarn att få ett betalt arbete än sina jämnåriga som inte har en fadder. De har dessutom 35% större chans att få ett administrativt jobb eller en roll som ledare.

40–70% mer sannolikt att Compassions fadderbarn får ledaransvar inom den lokala kyrkan än sina jämnåriga som inte har en fadder.

Varför fokuserar vi på barn?

Det är människor som förändrar samhällen.

Verklig och varaktig förändring i ett samhälle sker när barn växer upp med bra hälsa, får lära sig att läsa och skriva, har en bra självkänsla och kan samarbeta med andra. 

På Compassions center lär sig barnen att de är älskade och de börjar hoppas på sin framtid när de inser att Gud vill använda dem för att hjälpa andra. Det är dessa barn som växer upp och blir ledare, ofta drivs de av viljan att ge tillbaka.

Varför samarbetar vi med den lokala kyrkan?

I de utvecklingsländer där Compassion bedriver verksamhet samarbetar vi med de lokala kyrkorna. Vi tycker att den lokala kyrkan är den bästa partnern man kan ha när det gäller att bekämpa fattigdomen. De känner till sina närområden, de kan språket, kulturen och nöden för de bor här också. De har invånarnas respekt. De vet också bäst vilka familjer som behöver vår hjälp allra mest.

Denna sida använder cookies. Läs mer