Integritet

När du ger genom Compassion kan du vara säker på att pengarna används rätt.

Compassion är en av de högst rankade kristna biståndsorganisationerna. Vi använder våra resurser i en modell som fokuserar på varje barn individuellt. Pengarna går till ditt fadderbarn genom en lokal kyrka i det samhälle där barnet lever. Kyrkan assisteras av Compassions kontor i det aktuella landet.

Som Kristuscentrerad organisation strävar vi efter att vara goda förvaltare av de resurser som anförtros oss. För oss är finansiell integritet och transparens viktigt. Compassion Sverige granskas av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto sedan starten 2013.

Läs mer om vår ekonomiska ansvarsskyldighet på vår internationella hemsida. Financial Integrity: http://www.compassion.com/about/financial.htm

Dokument

Årsredovisning för Compassion Sverige >

Stadgar Compassion Sverige >

Vill du samarbeta med en trovärdig kristen fadderbarnsorganisation för att hjälpa de barn som lever i fattigdom? Compassion International har funnits sedan 1952 och samarbetar med över 8400 kristna kyrkor som hjälper över 2,3 miljoner barn i 25 utvecklingsländer.

Om du har några frågor om Compassion så ta gärna kontakt med oss.

Anmälan av oegentligheter

Misstänker du att något som rör Compassion inte går rätt till så vill vi veta det. För oss är det av yttersta vikt att en god etik genomsyrar allt vårt arbete och att eventuella oegentligheter upptäcks och korrigeras tidigt.

Rapportering av oegentligheter

Den som misstänker brott mot lagar eller interna regler bör ta itu med detta, så kallad ”whistleblowing”. Om någon, till exempel en anställd, fadder eller ambassadör kontaktar Compassion när det gäller misstankar om oegentlighet eller annat olämpligt beteende (t.ex. maktmissbruk eller missbruk) som begås av en person som är ansluten till Compassions aktiviteter, ska informationen alltid tas på allvar och undersökas vidare. Den som har informationen har rätt att vara anonym och informationen kommer hanteras så att identiteten inte kan avslöjas om inte tillhandahållaren önskar något annat. Den som får informationen har ansvaret för att bedöma hur han/hon ska gå vidare.

Om du väljer att vara anonym, kommer detta begränsa våra möjligheter att återrapportera våra åtgärder till dig.

Så här rapporterar du misstankar

Beroende på vad misstanken handlar om kan du välja vem du vill kontakta för att rapportera misstänkta oegentligheter. Du kan skicka e-post till någon av adresserna nedan, skriva brev eller ringa.

Kontaktuppgifter

  • Generalsekreterare: Claes Parsmo, cparsmo[SNABEL-A]compassion.se
  • Ansvarig för fadderservice: Ann Hatava, ahatava[SNABEL-A]compassion.se
  • Child Protection Officer: Emma Hennerfors, ehennerfors[SNABEL-A]compassion.se
  • Styrelseordförande: Mathias Wåhlberg, mathias[SNABEL-A]wahlbergab.com
  • Styrelsemedlem Danmark: Jacob Vium, jv[SNABEL-A]sph.as
  • Styrelsemedlem Norge: Simen Trannum, simentrannum[SNABEL-A]gmail.com
  • Styrelsemedlem Finland: Johan Forsbäck, johan.forsback[SNABEL-A]filahelsinki.fi

Övriga kontaktuppgifter

Compassion Sverige

Box 6336 102 35 Stockholm

info[SNABEL-A]compassion.se

Telefon: +46 (8) 23 62 00

Besöksadress: Industrigatan 9, 112 46 Stockholm

Denna sida använder cookies. Läs mer