Våra samarbetspartners


Hillsong Church

Sedan 1998 har Compassion internationellt samarbetat med Hillsong Church. I Norden främst med församlingarna i Stockholm och Köpenhamn. Hillsong har valt att i huvudsak fokusera sitt fadderengagemang på Uganda.

Josefin Cummings - guldsmed

www.josefincummings.com/

Konferensen "Lovsång" i Huskvarna

www.lovsang.se

Work Together

De årliga välgörenhetsgalorna i Skellefteå efter Markus Nyströms initiativ.

 

www.facebook.com/MarkusNystrom.92

Konferensen Oktoberfäst i Skellefteå

En kristen konferens i Skellefteå

Plats: Pingstkyrkan, EFS-kyrkan, Balderskolan och Sankt Olovs kyrka. I samarbete med: Solviks folkhögskola, Compassion, Pingstkyrkan Skellefteå, EFS-kyrkan Skellefteå, EFS Byske, KRIK, Kustkyrkan Jävre. För mer information:

www.facebook.com/oktoberfastjesus

www.pingstskelleftea.se

www.efskyrkan.nu

 

Ungdomskonferensen Novemberfäst i Falun

”För dig som vill fästamed Jesus!"

*Utifrån 2 Krön 6:19-20 i Bibeln som säger:

”Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud, så att du hör det rop och den bön som din tjänare sänder upp till dig och låter dina ögon dag och natt vara öppna mot detta hus, den plats om vilken du har sagt att du där vill fästa ditt namn, så att du hör den bön som din tjänare ber, när han vänder sig mot denna plats.”

Novemberfäst i Falun är ett samarbete med Oktoberfäst, en årlig återkommande konferens som hålls i Skellefteå sedan 6 år tillbaka där hundratals ungdomar har mött Gud till frälsning, förnyelse och kallelse.

Syftet med Novemberfäst är att vara en mötesplats för alla kristna, oavsett samfund eller tillhörighet, och oavsett ålder eller nationalitet. Novemberfäst vill jobba för enhet, och fokus är på Guds rike och på Guds världsvida församling.

Sång- och musikfestivalen Skärgårdssång

Sång- och musikfestivalen Skärgårdssång, Tanumsstrand.