Blessing

1 oktober 2020

Video

Se filmen om hur Blessing fick sitt liv förvandlat.

Uganda

Ett spädbarn hittas övergiven på en åker där man odlar bananer. Se hur hennes liv förvandlas när någon väljer att kliva in tro för att förändra en tillsynes hopplös situation.

"Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever."

Psaltaren 23:6

Det är många barn som väntar på en fadder i dessa utmanande tider. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan förändra hela världen för ett barn. Bli fadder.

Denna sida använder cookies. Läs mer