Blessing

1 oktober 2020

Video

Se filmen om hur Blessing fick sitt liv förvandlat.

Uganda

Ett spädbarn hittas övergiven på en åker där man odlar bananer. Se hur hennes liv förvandlas när någon väljer att kliva in med tro för att förändra en till synes hopplös situation.

"Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever."

Psaltaren 23:6

Det är många barn som väntar på en fadder i dessa utmanande tider. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan förändra hela världen för ett barn. Bli fadder.

Se fler inspirerande videos

Richmond Wandera - hör hans historia

21 maj 2021 Video

Richmond Wandera förlorade sin far och försörjare när han var 8 år gammal. Det tog allt hopp inför framtiden ifrån honom. Tills han fann Compassion.

Fattigdom i Lukasevangeliet

20 april 2021 Video

Fattigdom handlar inte om otur utan om orättvisa.

Tålamod i kyrkohistorien

25 mars 2021 Video

Lyssna till en predikan om tålamod i kyrkohistorien

Denna sida använder cookies. Läs mer