Dayra

6 maj 2023

Pablo har levt ett liv präglat av ett svårt alkoholmissbruk. Idag är han sextio år gammal och har förändrat sitt liv för att kunna ta hand om sitt åttaåriga barnbarn Dayra. Han vill att hon ska få chansen till ett bättre liv än honom.

CC-GU084701183-07-2302.jpg

Dayra, 8 år.

Pablo ägde en del land på landsbygden i Guatemala och genom det kunde han försörja sin familj, de hade ett bra liv. Men när han fastnade i alkoholmissbruk gick livet sönder. Under sitt missbruk klarade han inte av att fortsätta jobba och han lämnade sin fru och sina barn. Efter att han slutat dricka återfick han kontakten med sin familj.

CC-GU084701183-03-2302.jpg

Pablo, 60, hans fru Flavia och deras barnbarn Dayra, 8 år.

"Min fru förlät mig för det jag gjort under tiden jag var fast i alkoholen och välkomnade mig hem igen, berättar Pablo."

En av hans döttrar gifte sig en kort tid efter att Pablo kommit hem igen. Tyvärr kämpade både dottern och svärsonen med alkoholmissbruk och svärsonen dog bara en vecka innan Pablos barnbarn Dayra föddes. 

Fem år senare dog även Pablos dotter. Hon lämnade två barn efter sig, varav Dayra var den yngsta. Pablo och hans fru bestämde sig för att ta hand om dem och försöka ge dem ett bra liv, trots alla svårigheter de genomlevt redan i en tidig ålder.  

"Idag kallar vi barnen vår son och dotter. De kallar oss “papa” och “mama” säger Pablo."

CC-GU084701183-10-2302.jpg

Till en början visste Pablo och hans fru inte hur de skulle kunna försörja sina barnbarn och ge dem möjligheten att studera och bygga ett bra liv i framtiden. Det var då de hittade Compassion-centret, bara 20 minuter från deras hem. 

"Vi välkomnades med öppna armar och Dayra blev inskriven i programmet."

Genom Compassion- centret har familjen fått livsviktigt ekonomiskt stöd. Men det Pablo lärt sig genom att delta i programmet har också gjort att han börjat förstå hur han ska kunna göra livet bättre för sin familj och barn . 

"Jag vill hjälpa Dayra att studera nu. Hon ska lära sig saker så att hon lättare kan ta bra beslut, jag kan inte mycket så det är svårt för mig att tänka igenom saker."

CC-GU084701183-05-2302.jpg

En dag tog Pablo med Dayra till sitt jobb på fältet för att visa henne varför det är viktigt att studera. Genom att visa henne sitt liv och arbete ville han lära henne tre livsläxor:

CC-GU084701183-08-2302.jpg

1. Tacksamhet 

Jag var inte tacksam för allt jag hade innan jag föll in i mitt missbruk, det gjorde att jag förlorade allt. Jag vill inte att Dayra ska göra samma misstag som mig. Hon ska vara medveten om de saker hon har att vara tacksam över, att hon har tak över huvudet, mat, och en chans att studera. 

Innan missbruket hade jag min egen mark att arbeta på, nu är jag tacksam över att få möjligheten att arbeta åt någon annan. De pengar vi får för att Dayra ska kunna gå i skolan får vi av generösa människor. Genom Compassion-centret får vi livsmedel som vi behöver och andlig vägledning som vi annars inte skulle ha. Det är jag oändligt tacksam över. 

Var tacksam över det du har och värdera alla möjligheter du får högt. 

CC-GU084701183-13-2302.jpg

2. Arbeta hårt

Under dagen på fältet kämpade Dayra med en slang som var nedgrävd i jorden, det är inte lätt för mig att göra mitt jobb heller och att arbeta för sitt uppehälle kräver mycket av alla. 

Det arbete som Dayra gör i skolan ska göras ordentligt, för att hon ska kunna göra något annat i framtiden. För att bygga uthållighet så vill jag att hon ser sina hushållssysslor som lika viktiga som allt annat hon gör. Då lär hon sig att fokusera och göra sitt bästa. 

Dayra är smart och har ett stort hjärta. 

CC-GU084701183-15-2302.jpg

3. Förlåtelse 

Jag har svårt att förlåta mig själv för alla misstag jag gjort som skadat min familj. Flera av mina barn har fortfarande svårt att förlåta mig. Men min fru förlät mig och gav mig en ny chans trots all smärta jag åsamkat henne. Familjen är viktig och kärlek måste visas genom förlåtelse. Så som du gör misstag, så gör andra det också. Det är viktigt att lära sig att förlåta. 

Gud ger oss alltid en andra chans att lära oss och göra bättre. 

Denna sida använder cookies. Läs mer