Jordbävning i Haiti

25 augusti 2021

En förödande jordbävning och tropisk storm har drabbat ett område i Haiti där Compassion har mer än 17 000 fadderbarn i 46 center.

Uppdatering 9 september

Compassion fortsätter att arbeta med tjänsteleverantörer och kyrkoledare för att genomföra en byggnadsinsats som kommer att ge 12 000 familjer nya boenden. Det medicinska teamet stöder insatsen för barns hälsa och skydd genom att besöka de drabbade områdena och hjälpa barn och familjer som har drabbats. Mat- och hygienpaket eller kontantöverföringar har delats ut till familjerna. Hittills har 14 152 fadderbarn och deras familjer drabbats, samt 46 Compassioncenter. Compassion fortsätter att fokusera på tre huvudinsatser: bygga skyddsrum, tillhandahålla sjukvård och hjälpa till att skydda barn och dela ut mat- och hygienpaket samt göra kontantöverföringar.

Uppdatering 25 augusti

Compassions katastromteam levererade mat- och hygienpaket till centren förra helgen. Personalen vid centren kommer att dela ut paketen direkt till de drabbade familjerna den här veckan. Compassions medicinska team vårdade cirka 220 skadade fadderbarn och deras familjer. Hittills har 9 708 fadderbarn och deras familjer drabbats samt 42 Compassioncenter.

Fortsätt gärna att be för de skadade och sörjande fadderbarnen och deras familjer. Be för Haitis folk när de återhämtar sig från den här krisen.

Uppdatering 20 augusti

Compassion Haitis medicinska team har gett vård till 150 drabbade fadderbarn och deras familjer. Cirka 3000 mat- och hygienpaket kommer att delas ut under helgen. Hittills har 4 226 fadderbarn och deras familjer drabbats samt 28 Compassioncenter. Katastrofteamet kommer att fortsätta utvärdera situationen och ge uppdateringar så fort de blir tillgängliga.

Uppdatering 18 augusti

Compassions katastrofteam har anlänt till den jordbävningsdrabbade regionen i Haiti och har besökt fem Compassioncenter. Teamet förbereder också mat- och hygienpaket som ska delas ut till de drabbade redan i helgen. Hittills har man identifierat 422 fadderbarn och deras familjer som har drabbats samt 11 center. Enligt rapporterna har många hem förstörts och skadats så att familjerna nu bor utanför sina hem på sina gårdar. Compassion Haitis medicinska team kommer till den drabbade regionen i morgon för att ge nödvändig hjälp till de skadade fadderbarnen, vårdnadshavarna och centerpersonalen.

Fortsätt att be för barnen, familjerna och personalen, för deras hälsa. Be också för Haitis befolkning när de börjar återhämtningsprocessen.

Uppdatering 17 augusti

Ett katastrofteam har sänts från Compassions landskontor i Haiti till det mest drabbade området, Teamet har träffat anställda och kyrkoledare på plats för att diskutera den akuta hjälpen och bättre bedöma den övergripande situationen. Enligt preliminära rapporter från våra center har man hittills identifierat att 156 fadderbarn och deras familjer, samt fyra center, har drabbats. De fortsätter att bedöma situationen och kontaktar alla i Compassions program i området. Sjukhusen i det drabbade området är överfulla och saknar medicin och utrustning för att ta hand om de skadade. Compassion Haitis medicinska team förbereder sig för att åka till det drabbade området så snart som möjligt för att erbjuda vård till de drabbade fadderbarnen och deras familjer, personalen vid centren och kyrkoledare. Katastrofteamet arbetar med lokala leverantörer för att framställa mat- och hygienpaket som ska delas ut till drabbade familjer senast i helgen. Fortsätt att be för Haitis invånare och särskilt för fadderbarnen och deras familjer, personalen vid centren, i kyrkorna och i Compassion Haiti.

Uppdatering 15 augusti

Tidigt på lördagsmorgonen drabbades södra Haiti av en jordbävning med styrkan 7,2 som allvarligt drabbade minst tre områden: Syd, Grand'Anse och Nippes. Jordbävningen träffade 8 km från staden Petit Trou de Nippes, cirka ca 16 mil väster om huvudstaden Port-au-Prince, på 10 kilometers djup, enligt myndigheterna. Två efterskalv har känts i området. Den haitiska regeringen förklarade undantagstillstånd i en månad, främst i områdena väst, söder, Nippes och Grand'Anse.

Alla anställda på Compassions landskontor mår bra fysiskt och förbereder sig för att ge stöd till centren i området. Hittills har sju av våra center rapporterat att deras byggnader antingen kollapsat eller skadats. Man fortsätter att samla in information om de drabbade fadderbarnen och deras familjer. Vi har ännu ingen individuell information. De ansvariga för Compassion i Haiti kommer att skicka ett team till det drabbade området på måndag för att bedöma omfattningen av skadorna och diskutera den akuta hjälpen med våra lokala partners. Ett medicinskt team kommer att åka till södra regionen så snart som möjligt i veckan för att hjälpa till att ge medicinsk hjälp till de drabbade barnen, familjerna och personalen på centren. Mat- och hygienpaket kommer också att förberedas för snabb utdelning.

Be för fadderbarnen och deras familjer, våra kyrkpartners i det drabbade området och för teamet i landskontoret när de ger stöd till alla drabbade.

Denna sida använder cookies. Läs mer