Livsmedelskrisen

11 oktober 2022

Det är omöjligt att veta hur länge den globala livsmedelskrisen kommer att pågå. Experter säger att den kan komma att fortsätta i flera år om inte snabba åtgärder vidtas.

Vad innebär en global livsmedelskris? Vad beror den på och hur länge kommer det att pågå?

Den aktuella livsmedelskrisen beror bland annat på globala händelser såsom kriget mellan Ryssland och Ukraina, som orsakat problem med produktion och leveranser. Men det beror även på andra faktorer såsom politisk instabilitet och oro, inflation, extremt väder och torka, samt de långvariga effekterna av pandemin.

Vilka är konsekvenserna av undernäring hos ett barn?

Undernäring är ett allvarligt hälsotillstånd som uppstår när en person inte får i sig tillräckligt med näringsämnen från maten för att möta kroppens behov.

Konsekvenserna av undernäring hos barn är katastrofala. Det kan resultera i ökad risk för:

 • Barndöd
 • Minskad intellektuell förmåga
 • Låg akademisk prestation
 • Uppmärksamhetsstörningar
 • Diabetes och cancer senare i livet, samt risk för tidig död

CC-TZ070801006-20-2001.jpg

Ge för att bekämpa livsmedelskrisen!

Din gåva blir till matpaket som ges till familjer som riskerar svält. Din gåva ger också långsiktig trygghet i form av frön för plantering av grödor, gödsel till dessa, bidrag till inköp av boskap samt utbildning i hur man tar hand om en trädgård och driver mindre jordbruk.

Tre exempel:

 • Din gåva på 450 kronor kan ge matpaket som föder en familj med fyra barn under en månad.
 • Din gåva på 1350 kronor kan ge matpaket som föder en familj med fyra barn under tre månader.
 • Din gåva på 2250 kronor kan ge matpaket som föder en familj med fyra barn under fem månader.

Swisha din gåva till 9003641

Märk din gåva med "livsmedelskris".

Skärmavbild 2022-11-18 kl. 16.52.11.png

Be gärna för:

 • Barn som utsätts för våld, politisk oro och fördrivning
 • En globalt produktiv odlingssäsong
 • Säkerhet för Compassions personal och lokala samarbetskyrkor när de arbetar för att möta behoven hos fadderbarnen och deras familjer.
 • Lättnad från extrema väderförhållanden och skydd från naturkatastrofer
 • Hälsa och stabilitet för barn, ungdomar, kyrkor, samhällen och Compassions personal under den pågående covid-19-pandemin.
 • Fred i Ukraina och stabilitet för dem som drabbats av kriget.

CC-KE0282-food&nutrition-15-2111.jpg

Denna sida använder cookies. Läs mer