Skolan som överlevde jordbävningen

14 september 2021

"Om inte detta jobb hade gjorts ordentligt 2017, skulle vi sannolikt just nu bygga om dessa klassrum igen." – Danielle Kettunen, krisberedskapsspecialist, Compassion.

När jordbävningen drog fram över Torbeck, i sydvästra Haiti, stod en färggrann byggnad kvar i rasmassorna. Det var en skola som återbyggts 2017 efter att orkanen Matthew rev den dåvarande skolan i bitar. Konstruktionen gjordes då med naturkatastrofer i åtanke. Och denna gång stod byggnaden med sina 20 klassrum kvar oskadd.

Woldton, ansvarig för Compassions center i byn, tackade Gud när han kom fram till skolan i efterdyningarna av katastrofen den 14 augusti. "Mitt förtroende för Gud och ingenjörskonsten stärktes" säger han. "Jag insåg att om fler byggnationer hade gjorts på rätt sätt hade fler liv kunnat räddas".

År 2017 möjliggjorde Compassions generösa givare en byggnation av den nya tvåvåningsskolan. Klassrummen byggdes då enligt global teknisk standard för att klara jordskalv och orkaner som ofta drabbar Haiti.

Web_Version-CC-HA0205-EarthquakeProof- Story-03-2108.jpg

"Återhämtning efter katastrofer kan vara komplicerat och ofta långsamt. Men att bygga upp bättre och starkare än innan är alltid målet. Då kan vi minska och mildra framtida risker.", säger Danielle Kettunen, krisberedskapsspecialist, Compassion.

"För att säkerställa att byggen blir hållbara och tål framtida katastrofer, krävs ingenjörskompetens. Det kan få byggkostnaderna att se dyra ut, men skolan i Haiti är ett tydligt exempel på varför det är viktigt. Om inte detta jobb hade gjorts ordentligt 2017, skulle vi sannolikt just nu bygga om dessa klassrum igen.", säger Danielle.

För närvarande fungerar klassrummen som tillfällig bostad för de familjer som blivit hemlösa efter katastrofen. Skolgården med lekplats och gungor är en välbehövlig fristad för de utsatta barnen.

Web_Version-CC-HA0205-EarthquakeProof- Story-06-2108.jpg

I Haiti fungerar många av Compassions center också som skolor. Där får hundratals barn ta del av undervisning. Så snart den lokala regeringen öppnar upp skolorna igen, kan nioåriga tvillingarna Kelly och Kellia få fortsätta sin utbildning i klassrummen precis som innan. Det kommer att ge dem en känsla av trygghet och normalitet.

"Jag är så stolt över att mina barn går till den här skolan. Det är den vackraste skolan i hela området och Compassion hjälper oss dessutom att betala en del av skolavgifterna.", berättar deras mamma Gislane.

Tusentals barn och familjer i Compassions fadderbarnsprogram har drabbats hårt av jordbävningen. Compassion möter de omedelbara överlevnadsbehoven genom mat- och hygienpaket som går ut till ca 18 000 barn, ungdomar och vuxna. De erbjuds också husrum och medicinsk vård.

När uppbyggnationerna efter jordbävningen startar hoppas Woldton att fokus ska vara att förhindra framtida förluster av liv. "Jag tror att denna tragedi kan bli en möjlighet för det haitiska folket att bygga bättre denna gång", säger han.

Web_Version-CC-HA0205-EarthquakeProof- Story-08-2108.jpg

Jag vill ge mitt största tack till Compassions givare och vänner för deras stöd. Det haitiska folket behöver dem mer än någonsin. Redan utsatta familjer har blivit ännu mer sårbara efter jordbävningen och behöver akut hjälp."

Om du önskar, så är du välkommen att bidra till Compassions katastroffond, som gör att vi kan agera snabbt när en katastrof slår till, både i Haiti och i våra andra samarbetsländer. Du kan swisha till nummer 900 3641. Märk din gåva ”katastrofhjälp”.

Denna sida använder cookies. Läs mer