Vad gör Compassion?

9 mars 2022

Video

Compassions vision är att befria barn från fattigdom i Jesu namn. Men hur går det till? I denna film berättar vi mer om vår vision och hur vi arbetar holistiskt för att hjälpa barn och deras familjer. 

Compassion samarbetar med lokala kyrkor – fler än 8400 kyrkor i 27 länder (2 nya länder sedan mars 2022). Personalen och volontärerna på plats känner till behoven och utmaningarna, eftersom de också bor där. De pratar med utsatta familjer i närområdet och uppmuntrar dem att skriva in barnen på Compassions center. 

Många av kyrkorna börjar insatsen redan innan barnet fötts, genom att hjälpa gravida mammor till en hälsosam graviditet och förlossning. Personalen från centret gör regelbundna hembesök hos nyblivna mammor och vårdnadshavare för att svara på frågor och ge råd. Under hela barnets uppväxt fortsätter sedan stödet – ekonomiskt, socialt, fysiskt och andligt. Kyrkorna hjälper också föräldrar och vårdnadshavare för att skapa förutsättningar för stabila hem.

Barnen deltar i åldersanpassade aktiviteter på Compassions center. Aktiviteterna är utformade för att uppmuntra fysisk, mental, social, emotionell och andlig tillväxt. Här lär personal och lärare känna barnen och kan hjälpa till med utmaningar både i skolan och hemmet. När barnen så småningom blir ungdomar lär de sig färdigheter som förbereder dem inför vuxenlivet, som olika arbeten och hur man lever i hälsosamma relationer. Den lokala kyrkan identifierar också specifika samhällsproblem, där de tillsammans med Compassion hittar lösningar. Det kan handla om tillgång till rent vatten, att tillhandahålla myggnät, vaccinering, bygga toaletter och klassrum i kyrkorna.

Det fina med att samarbeta med den lokala kyrkan är att den är rotad i sitt samhälle. När fadderbarnen drabbas av akuta medicinska behov, en katastrof eller hälsokris i samhället – så finns den lokala kyrkan redan på plats. Den ser behoven och kan möjliggöra snabb återhämtning. Under COVID-19-pandemin har Compassions samarbetskyrkor förmedlat medicinsk hjälp, ekonomiskt och emotionellt stöd, samt mat- och hälsopaket till drabbade.

Vi vill uppmuntra dig att tillsammans med de lokala kyrkorna hjälpa dessa barn att bli allt det som Gud skapade dem till att vara. Som fadder kan du vara med och bidra till dessa barns utveckling – ekonomiskt, andligt och relationellt. 

Du blir en viktig del av ett team kring dessa barn och ungdomar, där varje röst som talar värde in i deras liv har livsavgörande betydelse. 

Bli fadder

Se fler inspirerande videos

Från fadderbarn till fadder

3 juni 2022 Video

Maria Momojara Diamond växte upp i ett otryggt område i Peru. Hennes föräldrar fick kämpa för att försörja Maria och hennes syskon, men när hon var sju år gammal hörde hon talas om Compassion. "För mig förändrade det livet".

Ett möte med Julian Alum

23 mars 2022 Video

Hennes liv är en gripande sannsaga och ett kvitto på att förvandling är möjligt. Vi fick ett samtal med tidigare fadderbarnet Julian Alum från Uganda. När hennes far dog höll hela familjens liv på att rasera. Julians arbetslösa mamma fick ensam kämpa för att försörja sina fem barn. Men situationen vände – när familjen fick kontakt med Compassion.

Vad gör Compassion?

9 mars 2022 Video

Compassions vision är att befria barn från fattigdom i Jesu namn. Men hur går det till? I denna film berättar vi mer om vår vision och hur vi arbetar holistiskt för att hjälpa barn och deras familjer. 

Denna sida använder cookies. Läs mer