Var modig

20 oktober 2020

Video

Barn som 8-åriga Shaniz är inte pandemins ansikten utåt, men experter säger att det är de som blir pandemins största offer.

Kosovo

Åtta år gamla Shaniz bor i ”Kosovo”, ett distrikt i Mathare, Kenya som är så farligt att det fick sitt namn efter det krigshärjade europeiska området med samma namn. Sedan COVID-19 lamslog Kenya så har Shaniz familj balanserat på en knivsudd; en orolig, skrämmande tillvaro mellan att överleva och att falla fritt ner i ännu djupare fattigdom.

"Coronaviruset är som en leopard", säger Shaniz. "Det är väldigt farligt. Den vet hur man förföljer bytet och kan orsaka allvarliga skador eller till och med döden.”
I Kenyas Mathare slum lugnar Shaniz sin nallebjörn. "Jag vet att du älskar frukost, men mamma säger att middagen är viktigare nu", säger hon. "Och vi har klarat oss tidigare så vi kommer att klara oss nu med."

De fysiska distanserings- och karantänåtgärder som antagits för att begränsa virusets spridning har minskat försörjningen för miljoner hushåll. Shaniz mamma, Anne, arbetar vanligtvis i en butik på marknaden. Sedan hennes man dog för sex år sedan har hennes tonåriga barn Veronica och Kelvin och yngsta dotter Shaniz varit beroende av hennes inkomst. När Mathare sattes under karantänbegränsningar kunde hon som ensamstående mor inte arbeta - vilket innebar att hennes barn inte fick mat på bordet.

"Jag var tvungen att låna pengar till mat och hyra och försätta mig i skuld", säger Anne. ”Osäkerheten om var nästa mål mat ska komma ifrån och hur nästa hyra ska betalas tar hårt på mig mentalt. Jag lever i ständig rädsla. ”

Det är många barn som väntar på en fadder i dessa utmanande tider. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan förändra hela världen för ett barn. Bli fadder.

Se fler inspirerande videos

Richmond Wandera - hör hans historia

21 maj 2021 Video

Richmond Wandera förlorade sin far och försörjare när han var 8 år gammal. Det tog allt hopp inför framtiden ifrån honom. Tills han fann Compassion.

Fattigdom i Lukasevangeliet

20 april 2021 Video

Fattigdom handlar inte om otur utan om orättvisa.

Tålamod i kyrkohistorien

25 mars 2021 Video

Lyssna till en predikan om tålamod i kyrkohistorien

Denna sida använder cookies. Läs mer