Burkina Faso

Burkina Faso, med en befolkning på 13 miljoner, är ett av de fattigaste länderna i världen. Utan kustlinjer och hamnar har landet få naturresurser, bräcklig jord och en mycket ojämn inkomstfördelning. Cirka 90% av befolkningen bedriver jordbruk (främst för eget bruk), vilket är mycket sårbart för variationerna i nederbörd. Nästan en halv miljon människor i Burkina Faso har HIV / AIDS. Franska är det officiella språket, även om infödda afrikanska språk som tillhör den sudanska familjen talas av 90% av befolkningen. De flesta av befolkningen utövar inhemska religioner, resten är muslimska och kristna.

Ursprungligen koloniserade av fransmännen, Burkina Faso fick sitt oberoende 1960. Upprepade militärkupper under 1970- och 1980-talet följdes av flerpartival i början av 1990-talet. Burkina Fasos höga befolkningstäthet och begränsade naturresurser resulterar i dåliga ekonomiska utsikter för majoriteten av dess medborgare. Varje år söker flera hundra tusen säsongsbetonade jordbruksarbetare arbete i angränsande Elfenbenskusten och Ghana och påverkas negativt av instabilitet i dessa regioner.

Denna sida använder cookies. Läs mer