Colombia

Colombia präglas av tre parallella bergskedjor i Andernas bergskedja. Stora lågländer öster om bergen är tunt befolkade och endast delvis utforskade. Cirka 73 procent av befolkningen är urban och de flesta är romersk-katolska. Det officiella språket är spanska.

Tidigt på 1800-talet vann landet sitt oberoende från Spanien, och den stora revolutionären Simón Bolívar blev den första presidenten i den nya republiken. En ny konstitution antogs 1886, och landets nuvarande grundstruktur upprättades. Sedan 60-talet har Colombia plågats av politisk korruption, narkotikakrig, gerillaaktivitet och terroristvåld.

Denna sida använder cookies. Läs mer