COVID-19

AFRIKA

Även om COVID-19-siffrorna varit relativ låga i Afrika, uppskattar Världshälsoorganisationen att 6 av 7 COVID-19-fall aldrig upptäckts. Afrika har inte kommit undan pandemin - antalet människor som lever i extrem fattigdom i Afrika förväntas öka med omkring 8% till nära 520 miljoner av invånarna.

Se nedan för mer information om hur vi arbetar i Afrika för att hjälpa barn och deras familjer medan de återhämtar sig.

BURKINA FASO
ETIOPIEN
GHANA
KENYA
RWANDA
TANZANIA
TOGO
UGANDA

BURKINA FASO

690,261 matpaket
har delats ut

783,012 hälsopaket
har delats ut

235,967 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE

Gåvor är för närvarande FÖRSENADE

ETIOPIEN

1,658,015 matpaket
har delats ut

1,061,090 hälsopaket
har delats ut

176,923 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

GHANA

282,766 matpaket
har delats ut

283,083 hälsopaket
har delats ut

161,873 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS

Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

KENYA

375,233 matpaket
har delats ut

118,446 hälsopaket
har delats ut

159,280 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS

Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

RWANDA

133,688 matpaket
har delats ut

1,207,368 hälsopaket
har delats ut

85,058 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS

Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

TANZANIA

101,993 matpaket
har delats ut

158,963 hälsopaket
har delats ut

86,392 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS

Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

TOGO

854,108 matpaket
har delats ut

583,038 hälsopaket
har delats ut

129,708 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS

Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

UGANDA

325,860 matpaket
har delats ut

869,529 hälsopaket
har delats ut

240,850 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS

Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

Denna sida använder cookies. Läs mer