Covid-19

ASIEN

Ekonomin har börjat återhämta sig i Asien och Stillahavsområdet efter en stor ekonomisk chock till följd av COVID-19, men återhämtningen har varit utmanande på många håll. Fattigdomen i området slutade avta för första gången på 20 år. Världsbanken har uppskattat att så många som 38 miljoner fler människor riskerar att falla under fattigdomsgränsen, inklusive 33 miljoner människor som hade kunnat undkomma fattigdom om COVID-19 pandemin inte hade skett.

Se nedan för mer information om hur vi arbetar i Asien för att hjälpa barn och deras familjer medan de återhämtar sig

BANGLADESH
INDONESIEN
FILIPPINERNA
SRI LANKA
THAILAND

BANGLADESH

567,100 matpaket
har delats ut

680,028 hälsopaket
har delats ut

37,127 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande FÖRSENADE

INDONESIEN

2,501,442 matpaket
har delats ut

1,661,815 hälsopaket
har delats ut

365,526 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

FILIPPINERNA

2,921,721 matpaket
har delats ut

1,120,024 hälsopaket
har delats ut

12,993 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

SRI LANKA

343,875 matpaket
har delats ut

272,658 hälsopaket
har delats ut

3,035 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande FÖRSENADE

THAILAND

386,071 matpaket
har delats ut

153,091 hälsopaket
har delats ut

5,217 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

Denna sida använder cookies. Läs mer