COVID-19

En av pandemins effekter på Compassions program är att barnen inte har kunnat skriva och skicka brev till sina faddrar som vanligt.

Vi har bett de ansvariga för Compassions arbete i de 9 länder som haft mest svårigheter med brevskrivningen, att berätta om situationen. Läsa här om deras utmaningar under de senaste två åren och hur de arbetar för att kommunikationen ska komma igång och fungera normalt igen.

MEXIKO
COLOMBIA
SRI LANKA
DOMINIKANSKA REPUBLIKEN
ECUADOR
PERU
BANGLADESH
BRASIL
THAILAND

MEXIKO

59 136 fadderbarn

220 Compassion-center

"De senaste två åren har varit svåra för vårt land och främst för våra barn och deras familjer. Pandemin påverkade städerna och våra samhällen på ett enormt sätt. Compassions prioritet var att ta hand om barnen och tillhandahålla mat till familjerna. Tack för att du har tillit till Compassion och för ditt tålamod i väntan att höra från ditt fadderbarn under dessa två år.

Under pandemin har det varit en enorm utmaning att skicka brev till de samhällen vi tjänar. De samhällen vi tjänar levererar breven fysiskt till Compassion Mexikos nationella kontor. Volontärer reser in i städerna med kollektivtrafik för att skicka paket till kontoret. På grund av det enorma antalet smittade och dödsfall i Covid som vi fick erfara i olika samhällen i Mexiko, tog vi det svåra beslutet att upphöra med att hantera pappersbrev.

Under de här två åren fortsatte vi att skicka alla brev från faddrarna till kyrkorna så att de kunde levereras till barnen. Vi tror att faddrarna har hjärtat och orden för att uppmuntra barnen under dessa svåra tider.

Vi vill upprätthålla kontakten mellan barnen och faddrarna, men det har varit väldigt svårt. Alla center är inte tillbaka till sin normala verksamhet än, en del möts i små grupper. Det finns fortfarande en rädsla för covid eftersom inte alla samhällen har haft tillgång till vaccinationer, bara storstäderna. En del pappor har flyttat för att söka efter inkomst för sin familj och de väntar på att komma tillbaka hem när situationen återgår till det normala igen.

Eftersom vår teknikutrustning för att skriva ut brevpapper, som ditt fadderbarn använder för att skriva till dig, finns på det nationella kontoret måste vi vara där fysiskt för att skriva ut brevpapperen för att skicka till centren. I februari 2022 kunde personalen återvända till vårt nationella kontor i begränsat antal åt gången. Tusentals brevpapper har tryckts. Paketen med brevpapper skickas sedan med bud och det kommer att ta en månad innan de når alla samhällen där våra kyrkor finns som arbetar med fadderbarnen, och minst fyra månader att få dem tillbaka till det nationella kontoret.

Vi hoppas att kommunikationen från ditt fadderbarn kommer att bli mer regelbunden inom de närmaste månaderna."

Compassion-teamet i Mexiko

COLOMBIA

96 248 fadderbarn

298 Compassion-center

"I Colombia förstärkte Covid-19-pandemin några av de svårigheter som familjer i fattigdom utstår, och i vissa fall blev det ännu värre. Några av svårigheterna är brist på sysselsättning, vilket påverkar barnens näring; brist på tillgång till rent vatten, vilket under regnperioder skapar förflyttning av samhällen på grund av översvämningarna - med den risk detta innebär för barnen; våldet som några av de mest utsatta samhällena i landet måste hantera och den senaste utmaningen med uppmärksamheten på den venezuelanska invandringen.

På grund av lokala restriktioner och för att skydda barn, ungdomar och familjer från Covid-19 och dess varianter, var våra samarbetskyrkor tvungna att anpassa programmet. Vissa kunde ha lektioner digitalt, genom tryckta läromedel eller via radio. Baserat på en undersökning har endast 35,7 % av barn och ungdomar tillgång till internet och en dator eller surfplatta. Personalen på centren fick hitta kreativa sätt att fortsätta tjäna barnen samtidigt som de höll dem trygga.

Center-personalen har arbetat med säkerhets- och hälsokontroller, som i de flesta fall behövde godkännas av lokala myndigheter. Barnen återvänder nu för att ha programaktiviteter på plats. Vissa center har börjat träffas i små grupper, efter att ha hållit annan form av kontakt under pandemin.

Bara under den senaste månaden har Compassion och de lokala kyrkorna levererat över 40 000 matpaket och över 12 762 hygienpaket. Detta har pågått under hela pandemin tack vare ert stöd.

Vi är medvetna om att det skapar osäkerhet att inte få information från era fadderbarn; vi vet att ni saknar att läsa deras brev och höra från dem. Därför arbetar vi hårt i Compassion Colombia för att återuppta kommunikationen omgående.

Eftersom vår teknikutrustning finns på det nationella kontoret måste vi vara där på plats för att skriva ut brevpapperen för att kunna skicka dem till de lokala kyrkorna så att ditt fadderbarn kan skriva brev. I februari 2022 kunde vår personal på Colombias nationella kontor återgå till att arbeta på kontoret och började då skriva ut tusentals brev för att skicka ut till våra samarbetskyrkor.

Eftersom antalet brev som skickas till centren är stort, räknar vi med att det tar 2-3 månader för de lokala kyrkorna att hantera dessa och skicka tillbaka dem för översättning, vilket kan ta ytterligare 2-3 månader. Vi hoppas att breven från ditt fadderbarn kommer att bli mer regelbundna inom de närmaste 6 månaderna."

- Compassion-teamet i Colombia

SRI LANKA

15 623 fadderbarn

80 Compassion-center

"Teknikutrustningen för att skriva ut de fysiska brevpapperen som ditt fadderbarn skriver på finns på Sri Lankas nationella kontor och vi måste vara där på plats för att skriva ut brevpapperen för att kunna skicka dem centren. På grund av lokala restriktioner kunde vår personal inte besöka kontoret regelbundet från mars 2020 till oktober 2021.

Sedan november 2021 och framåt har vi sakta kunnat komma till kontoret i mindre antal och fortfarande kan bara max 20 anställda komma till kontoret.

Sri Lanka står inför en finansiell och ekonomisk kris och det finns oro. Det råder också bränslebrist vilket förväntas förvärras, vilket bidrar till allt längre och mer frekventa strömavbrott, anslutningsproblem och kommunikationsstörningar, bland annat kritiska serviceavbrott (t.ex. kollektivtrafik, långa strömavbrott etc.). Men genom Guds nåd kan vi fortfarande komma till kontoret för att fortsätta med uppgifterna som behöver göras på plats där.

Under de senaste tre månaderna har teamet kunnat skriva ut tusentals brev och svaren på dem kan förväntas inom de närmaste två månaderna.

Eftersläpningen av brev är stor och vi kan fortfarande inte utföra allt arbete på kontoret som normalt."

- Compassion-teamet i Sri Lanka

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

70 206 fadderbarn

219 Compassion-center

"De senaste två åren har varit mycket utmanande för oss. Dominikanska republiken upplevde ett av de starkaste och mest långtgående utegångsförbuden och order om att stanna hemma i världen. Så sent som i augusti 2021 stod landet inför order om att stanna hemma från 18.00 till 06.00 och 14.00 till 06.00 på helger. Dessa var strikta order om att stanna hemma; man kunde hamna i fängelse i 24 timmar för att ha brutit mot regeringens regel. Under den här tiden har vi fokuserat all vår energi på att se till att det fanns tillräckligt med mat på bordet för varje enskild familj som ni stöttar.

Nedstängningen av skolor var en av de längsta i världen med 171 dagar. Genomsnittet för nedstängning av utbildningscentra i världen var bara 95 dagar. Regeringen startade om läsåret i oktober 2021 och bara hälften av eleverna fick gå i skolan.

Vissa kyrkor försökte återuppta gudstjänsterna innan den officiella skolöppningen, men fortfarande krävde regeringen att dessa center skulle stängas, och Compassion kunde inte börja ta emot barnen på centren förrän den lokala regeringen tillät elever att gå tillbaka till skolorna. Som ett resultat kunde fadderbarnen inte skriva brev.

I november 2021 återupptog vi den fysiska brevskrivningsprocessen. Vi har för närvarande mer än 26 000 brev från barn som redan har skrivit men som fortfarande är i översättningsprocessen, och mellan april och maj kommer vi att få fler än 8 000 ytterligare brev från fadderbarnen.

Vi ökar vår översättningskapacitet så att vi kan skicka dessa brev till faddrarna så fort som möjligt."

- Compassion-teamet i Den Dominikanska Republiken

ECUADOR

101 254 fadderbarn

290 Compassion-center

"På grund av pandemin har Ecuadors nationella kontor stått inför många stängningar under de senaste två åren. Eftersom vår teknikutrustning för att skriva ut brevpapperen, som ditt fadderbarn skriver till dig på, är på det nationella kontoret måste vi vara där på plats för att skriva ut det och skicka till kyrkorna. I juli 2021 kunde personalen återvända till kontoret och i september hade tusentals brev hanterats, men eftersläpningen var fortfarande stor.

Tyvärr har vi fortfarande center som inte kan ha aktiviteter i kyrkan. De ansvariga håller kontakt med fadderbarnen via telefon och online.

I februari 2022 hade vi skrivit ut och skickat brevpapper till alla våra samarbetskyrkor i Ecuador. Regelbundet schemalagd utskriftsaktivitet kommer att ske varje månad och vi har anlitat en entreprenör fram till slutet av juni för att lägga extra stöd till denna process."

- Compassion-teamet i Ecuador

PERU

87 079 fadderbarn

260 Compassion-center

"När pandemin slog till här arbetade vi tillsammans med våra samarbetskyrkor för att prioritera att göra en plan för att tillhandahålla mat, medicinsk vård och Covid-19 förebyggande verktyg till barnen och familjerna. Eftersom restriktionerna var mycket hårda var den hjälp vi kunde ge till barnen och deras familjer avgörande. Vi hade inte kunnat göra detta utan ert trogna stöd, så vi vill uttrycka vår hjärtligaste tack för det.

Nu börjar vi återgå till det normala. Vanliga klasser i skolan är tillbaka och vissa center håller små gruppmöten, efter att under hela denna tid endast kunnat ha kontakt på virtuella sätt.

I mars 2020, i början av pandemin i Peru, var vi tvungna att pausa processerna för brevskrivning vid Compassion-centren eftersom de är 100 % manuella och kräver fysisk närvaro. Fadderskapsprogrammet fortsatte dock på distans, och prioriteringen var läkarvård och mathjälp. Detta varade ungefär till juni 2021.

I maj 2021 återupptog vi brevprocessen successivt. I början av juli 2021 hade mer än 70 000 barn inte kunnat skriva ett brev till sina faddrar på mer än 8 månader.

65 % av våra samarbetskyrkor tillhandahåller nu möten med fadderbarnen i mindre grupper. Vi har återupptagit utskriften av brevpapper på det nationella kontoret så att barnen kan skriva sina brev.

Vi har fortsatt att dela ut brev från faddrar till barnen. Sedan 2020 har fadderbreven distribuerats virtuellt. När kyrkan väl tar emot faddrarnas brev fortsätter de att skicka breven till barnet digitalt eller skriver ut dem och leverera dem på ett fysiskt sätt under ett hembesök.

Vårt åtagande är att få kommunikationen mellan faddrar och fadderbarn regelbunden igen så fort som möjligt eftersom vi vet att faddrarna väntar på att höra från sina fadderbarn. Därför arbetar vi ännu mer för att bli klara med att förbereda breven under de följande månaderna."

- Compassion-teamet i Peru

BANGLADESH

40 094 fadderbarn

175 Compassion-center

"De senaste två åren har varit en tid av osäkerhet som medfört utmaningar utan motstycke för oss alla. Vi kunde inte hantera brev från fadderbarnen på grund av restriktionerna för Covid-19 som resulterade i begränsad rörelsefrihet. Centerpersonalen har varit i kontakt med fadderbarnen via mobiltelefoner, hembesök eller möten utomhus i den mån den lokala kontexten tillåtit det. Fadderbarnen och deras familjer hade behov av mat och förbättrad hygien. Vi såg till att de fick hjälp med mat och hygienartiklar. Vi har också fokuserat på att göra det möjligt för våra samarbetskyrkor att säkerställa att familjeägda livsmedelsförsörjningsinitiativ som fjäderfä och köksträdgård, inkomstgenereringsstöd genom tillhandahållande av getter och småföretag, och att främja spargrupper för att bygga vidare på hushållens motståndskraft. Barnskydd, fysisk hälsa och hygien med mental hälsoskyddsinriktning gavs till föräldrar, barn och ungdomar där det var möjligt antingen genom hembesök eller möten utomhus.

Vi hade också möjligheten att stödja familjer som drabbats av en stor cyklon, "Amphan", med bostadsbyggande, bostadsreparationer och toalettbyggen, så att barn och ungdomar får en trygg plats att bo på.

Från mars 2020 till september 2020 var Compassion Bangladesh nationella kontor stängt. Eftersom vår teknikutrustning för att skriva ut brevpapper som fadderbarnen skriver på finns på det nationella kontoret, måste vi vara där på plats för att skriva ut brevpapper för att kunna skicka det till centren. I september 2020 ordnade vi transport (eftersom kollektivtrafiken var för riskabel) för 6 anställda som kunde dela upp tiden på kontoret. Under den tiden kunde vi skriva ut tusentals brev. Samtidigt hade centren börjat samlas i små grupper och personalen kunnat vägleda barnen genom brevskrivning och andra aktiviteter. Trots att brevprocessen var försenad gick det långsamt framåt. Men från mars 2021 började situationen bli värre igen, och en landsomfattande lockdown genomfördes av regeringen.

Det nationella kontoret stängdes igen från 21 mars – 21 augusti. I september började personalen återigen kunna gå till kontoret under rotation.

Under pandemin kunde vi inte göra en del av vårt vanliga arbete eftersom vi arbetade hemifrån. Utan tillgång till nödvändig teknik kunde brevhanteringsarbetet inte utföras hemifrån. Vi försökte hantera brev som kom till kontoret genom rotation. Men det lokala kurirsystemet i Bangladesh är inte tillfredsställande i många fall och inte modernt som i många andra länder, och under pandemin stängdes kurirtjänsterna ner.

Vi kommer att fortsätta att trycka brevpapper med en förhoppning om att pandemisituationen av Guds nåd kommer att bli bättre och bättre under de kommande dagarna. Men om du inte har fått något brev än så länge ber vi dig att ha tålamod med oss ​​tills vi återgår till normal rytm."

- Compassion-teamet i Bangladesh

BRASIL

58 709 fadderbarn

200 Compassion-center

"Varje brasiliansk stat har sina egna förordningar och tillstånd gällande skyddet mot Covid-19. Eftersom vi arbetar i mer än hundra små städer i sex olika delstater, har vi behövt hantera olika förordningar och tillstånd gällande öppnandet av kyrkans verksamhet. Idag, i april 2022, är vi tacksamma för att situationen är mycket mer stabil, och våra 207 samarbetskyrkor kan återuppta sina aktiviteter i samhällena, sina gudstjänster och de center de bedriver i samarbete med Compassion som tjänar barnen. Förra året identifierade vi många Compassion-center vars fadderbarn skulle kunna skriva brev trots att barnen inte kunde komma till centret. I dessa center fick alla fadderbarn under den perioden ett brev att skriva. Men de stod inför fler svårigheter eftersom Omicron-varianten började påverka deras samhällen.

Under pandemin var ditt stöd helt enkelt avgörande för att hjälpa de lokala kyrkorna att ta hand om barnen och deras familjer. Ditt bidrag var bokstavligen maten på bordet för ditt fadderbarn i många månader och i de flesta fall den enda källan till måltider för familjerna vi tjänar. Vårt team har tagit varje tillfälle i akt att hjälpa familjerna, samhällena och ditt fadderbarn på alla områden som kan ge dem säkerhet och god hälsa. Vi har stärkt vårt arbete med att skydda barnen, med interaktiva kampanjer för att hjälpa barnen att rapportera alla typer av övergrepp de kan ha utsatts för under perioden av lockdown och hur de kan be om hjälp.

I slutet av 2021 och början av 2022 hade vi en enorm våg av Omicron-varianten som påverkade alla våra samarbetskyrkor. Många Compassion-center som hade startat om verksamheten i oktober och november fick stänga igen under december och januari.

Vi har ett problem som är relaterat till Brasiliens budtjänst. För närvarande är det en statlig tjänst som har hand om leveranserna, och det leder till många problem, inklusive förlorade paket och/eller mycket utdragna förseningar av leveranser. Problemet är att eftersom de samhällen vi tjänar är på landsbygden är deras logistik mycket dålig. Tyvärr kan vi inte kontraktera en privat kurir, eftersom enligt brasiliansk lag så levereras den här typen av dokument (brev) endast av dem.

Idag fortsätter vi att trycka upp tusentals brevpapper som fadderbarnen kan skriva på och vi delar ut dessa till barnens center. Om allt går bra under de närmaste månaderna planerar vi att hantera brev mer regelbundet från och med juli."

- Compassion-teamet i Brasil

THAILAND

54 808 fadderbarn

178 Compassion-center

"Trots en utmanande tid, under de senaste två åren av pandemin, har majoriteten av Compassion-centren för närvarande återupptagit sin nya normala aktivitet samtidigt som barnens säkerhet prioriteras. Vi vill prisa Gud för att vi upplevde hans trofasthet under pandemin. Vi har sett våra samarbetskyrkor spela en avgörande roll under denna pandemi. Personalen arbetade outtröttligt för att fortsätta undervisa och lära barnen holistiskt och de såg också till att barnen och deras familjer hade tillräckligt med mat och grundläggande förnödenheter under lockdownen i Thailand.

Sedan november 2021 fram till idag har Compassion Thailand påverkats kraftigt av COVID-19, inklusive Thailands nationella kontor samt våra samarbetskyrkor.

Eftersom vår teknikutrustning för att skriva ut fadderbarnens brevpapper finns på det nationella kontoret, måste vi vara där personligen för att skriva ut brevpapper för att sedan skicka det vidare till centren. Vi har haft en del eftersläpningar i brevhanteringen eftersom möjligheten att arbeta på kontoret varierat i perioder. Med ett begränsat tillåtet antal anställda på plats måste teamet turas om att gå till kontoret.

Många samarbetskyrkor kan inte heller träffas personligen för närvarande på grund av lokala restriktioner. Centrens personal håller kontakten med barnen via mobiltelefoner och vi uppmuntrar dem att skriva å barnets vägnar just nu istället för att vänta på att allt ska återgå till det normala."

- Compassion-teamet i Thailand

Denna sida använder cookies. Läs mer