COVID-19

MELLANAMERIKA

Fattigdom och extrem fattigdom har nått nivåer som inte setts på över 10 år till följd av pandemin. Trots pandemins stora påverkan förväntas ekonomin i Mellanamerika förbättras snabbt.

Se nedan för mer information om hur vi arbetar i Mellanamerika för att hjälpa barn och deras familjer medan de återhämtar sig.

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN
EL SALVADOR
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXIKO
NICARAGUA

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

287,645 matpaket
har delats ut

157,769 hälsopaket
har delats ut

21,630 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

EL SALVADOR

657,178 matpaket
har delats ut

378,094 hälsopaket
har delats ut

144,016 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

GUATEMALA

854,411 matpaket
har delats ut

356,672 hälsopaket
har delats ut

37,148 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

HAITI

230,484 matpaket
har delats ut

93,910 hälsopaket
har delats ut

12,756 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

HONDURAS

571,503 matpaket
har delats ut

410,238 hälsopaket
har delats ut

12,702 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande NORMAL LEVERANS
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

MEXIKO

677,194 matpaket
har delats ut

296,025 hälsopaket
har delats ut

92,834 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande FÖRSENADE

NICARAGUA

294,471 matpaket
har delats ut

126,885 hälsopaket
har delats ut

26,675 individer
har fått medicinsk hjälp

Brev är för närvarande FÖRSENADE
Gåvor är för närvarande NORMAL LEVERANS

Denna sida använder cookies. Läs mer