El Salvador

El Salvador är det minsta och tätast befolkade landet i Centralamerika. De flesta invånarna i El Salvador bor i landets subtropiska centrala region i dalar och platåer. En varm kustslätt ligger i söder medan de norra delarna av landet är bergsland. Nästan hela landet odlas; kaffe odlas i bergen.

Cirka 60 procent av befolkningen bor på landsbygden. Även om några indianer har behållit många av sina gamla seder och traditioner, har de flesta antagit det spanska språket och kulturen.

Denna sida använder cookies. Läs mer