FAQ


Vad utmärker Compassion i jämförelse med andra organisationer?

Compassion arbetar utifrån fyra tydliga normer. 

Vi är:

  • Jesuscentrerade. Vi undervisar varje barn om det livsförvandlande evangeliet, utan förbehåll och på ett sätt som är relevant för barnets ålder och kultur.
  • Barnfokuserade. Vi fokuserar vårt arbete utifrån ett helhetsperspektiv på barnet och dess fysiska, psykiska, andliga och ekonomiska behov. 
  • Församlingsbaserade. Vi väljer att samarbeta med engagerade och troende människor i den lokala kyrkan som kan undervisa, vägleda och vara en mentor för barnen. Detta görs i samarbete med föräldrarna och människor i det lokala området.
  • Integritet. Vi är fast beslutna om att hålla en hög integritet och kompetens  för att bistå de barn vi hjälper. Vi åtar oss att hjälpa barn, familjer och kyrkor genom att skapa relevanta program för barnens utveckling. Vi förpliktar oss att arbeta professionellt, enligt de högsta bibliska principerna. 

Varför fokuserar Compassion på individuellt fadderskap istället för att hjälpa hela samhället?

Under de, mer än femtio, år som Compassion jobbat med utvecklingsarbete har vi sett många metoder användas för att bryta den onda cirkeln av fattigdom i barns liv. Vi har upptäckt att ändrade förhållanden sällan förändrar människors liv. Men förändrade människor förändrar definitivt sina omständigheter. Samhällsutveckling är ett viktigt arbete som bekämpar fattigdomens yttre omständigheter och det är ett viktigt komplement till vårt arbete. Men vårt primära fokus ligger på det enskilda barnets utveckling. En utveckling där varje barn får upptäcka sitt unika värde och sin Gudagivna potential. Många av dessa barn växer upp till att påverka sitt eget samhälle i en positiv riktning.  

Var arbetar Compassion?

Compassion samarbetar med lokala kyrkor i 25 länder över hela världen; Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, El Salvador, Etiopien, Dominikanska Republiken, Ghana, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Kenya, Mexiko, Nicaragua, Peru, Filippinerna, Rwanda, Sri lanka, Tanzania, Thailand, Togo och Uganda.

Hur länge varar mitt fadderskap?

Ett fadderskap varar tills barnet avslutar sin utbildning, vilket brukar vara när barnet är runt 22 år beroende på landet och barnets personliga omständigheter

Hur väljer Compassion ut vilka barn som ska få faddrar?

Den lokala kyrkans personal identifierar de mest sårbara och behövande barnen i samhället. Dessa barn blir inbjudna till att registreras med målsmans tillstånd.

Vad händer om det finns fler barn i familjen?

Compassion strävar efter att nå så många familjer som möjligt. Generellt sätt så är det bara ett barn från varje familj som registreras i projektet, men om familjen är i stort behov av hjälp kan upp till tre barn registreras. Fördelarna med projektet gynnar hela familjen genom interaktion med personalen, hälsoundersökningar, kostrådgivning och förnödenheter, föräldrakurser och övriga aktiviteter i kyrkan. 

Hjälper Compassion bara kristna barn?

Nej, vi hjälper samhällets mest fattiga och utsatta barn oavsett religion. Föräldrar eller vårdnadshavare blir medvetna om att Compassion är en kristen organisation och barnen som kommer till projektet kommer från en varierande etnisk och religiös bakgrund.

Vad händer om jag avslutar mitt fadderskap?

Meddela oss gärna om du måste avsluta ditt fadderskap så vi snabbt kan hitta en ny fadder till barnet. Han/hon får fortsätta i programmet utan avbrott. 

Hur påverkar fadderskap samhället?

Compassionbarn växer upp med de förmågor och resurser de behöver för att få jobb som stödjer dem och deras familjer. Genom att leva ut de värderingar de fått med bidrar många barn till förändring i sina samhällen.

Kyrkor som samarbetar med Compassion märker ofta att församlingarna ökar i storlek när de når ut och tar hand om de mest behövande i samhället. 

Kan man besöka sitt fadderbarn?

Om du har varit fadder i över ett år kan vi hjälpa till med att organisera ett besök hos fadderbarnet. Låt oss veta minst åtta veckor i förväg om du vill göra ett besök så kan vi hjälpa dig med planeringen. Skicka ett mail till oss på info@compassion.se eller kolla här  för mer information.