Ge en gåva


Inga barn ska behöva bli övergivna, leva i fara, bli utnyttjade eller dö i sjukdomar som går att förebygga.

Water of Life

En åttondel av världens befolkning har idag inte tillgång till rent vatten. FN:s rapporter visar ett barn dör var femtonde sekund av vattenburna sjukdomar. Detta kan du hjälpa till att förändra genom att skänka en summa till Compassions projekt Water of Life. För 680 kronor får en familj ett vattenfilter som ger rent vatten för resten av livet.

Kritiska behov

Ibland inträffar saker som berör barnen i våra program, som vi inte kan förutse eller förhindra. Det kan vara behov efter rent vatten eller katastrofhjälp som till exempel efter jordbävningen på Haiti. Compassion har också många projekt för att förebygga HIV/AIDS, förhindra människohandel, hjälp till att förbättra utbildningsmöjligheter och medicinsk assistans. Genom din gåva är du med oss och förändrar världen!

Hälsoprogam för mödrar och spädbarn

Genom Compassions hälsoprogram för mödrar och spädbarn så skyddas mödrar och spädbarn från att fara illa. Undernärda barn får näringsrik mat och mödrar och vårdnadshavare lär sig hur de bäst kan ta hand om sina barn. Vi hjälper och stöttar mammorna genom deras graviditeter och förlossningar och lär dem om hygien och hur de på bästa sätt kan ta hand om sina nyfödda.

Barn som ännu inte fått någon fadder

Att skaffa en fadder till ett barn som nyligen blivit registrerat i Compassions program kan ibland ta tid, ibland flera månader. Compassion förbinder sig att hjälpa registrerade barn från dag ett. För att överbrygga gapet mellan registrering av ett barn och ett registrerat fadderskap så samlar vi in medel till barn som ännu inte har fått en fadder. När du ger en gåva till barn utan fadder så gör du det möjligt för Compassion att ta in fler barn i programmen än vad vi har faddrar.