Ge en gåva


Inga barn ska behöva bli övergivna, leva i fara, bli utnyttjade eller dö i sjukdomar som går att förebygga. Hjälp oss att stoppa det oacceptabla!

Water of Life

En åttondel av världens befolkning har idag inte tillgång till rent vatten. FN:s rapporter visar ett barn dör var femtonde sekund av vattenburna sjukdomar. Detta kan du hjälpa till att förändra genom att skänka en summa till Compassions projekt Water of Life. För 680 kronor får en familj ett vattenfilter som ger rent vatten för resten av livet.

Kritiska behov

Ibland inträffar saker som berör barnen i våra program, som vi inte kan förutse eller förhindra. Det kan vara behov efter rent vatten eller katastrofhjälp som till exempel efter jordbävningen på Haiti. Compassion har också många projekt för att förebygga HIV/AIDS, förhindra människohandel, hjälp till att förbättra utbildningsmöjligheter och medicinsk assistans. Genom din gåva är du med oss och förändrar världen!

Hälsoprogam för barns överlevnad

Genom Compassions hälsoprogram för barns överlevnad skyddas mödrar och spädbarn från att fara illa. Undernärda barn får näringsrik mat och mödrar och vårdnadshavare lär sig hur de bäst kan ta hand om sina barn. Din gåva kan bidra till denna livgivande verksamhet!

Barn som ännu inte fått någon fadder

Barn som är nyregistrerade i Compassion-programmet är tillgängliga nästan med en gång, men ofta tar det tid att koppla en fadder till dem, ibland flera månader. Compassion förbinder sig att hjälpa registrerade barn från dag ett. Så, för att överbrygga gapet mellan registrering och ett registrerat fadderskap startade Compassion fonden "Barn som ännu inte har fått en fadder". Det betyder oerhört mycket för barnens föräldrar och de anställda i projektet att Compassion också tar hand om dessa barn även under tiden då de fortfarande väntar på att få en fadder. När du ger en gåva till denna fond får dessa barn möta Guds kärlek från första stund i Compassion-programmet. Det ger dem hopp för framtiden!