Ge en gåva


Inga barn ska behöva bli övergivna, leva i fara, bli utnyttjade eller dö i sjukdomar som går att förebygga.

Vatten och Sanitet

Mer än 2 miljarder av världens befolkning har idag inte tillgång till rent vatten. Varje dag dör cirka 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Pengarna används till exempel till att borra brunnar och bygga förvaringssystem för att ta hand om regnvatten, filtrera vatten, bygga toaletter och tvättrum. När du skänker pengar till fonden Vatten och Sanitet så bidrar du till samhällets utveckling och bättre hälsa för de som bor där.

Kritiska behov

Ibland inträffar saker som berör barnen i våra program, som vi inte kan förutse eller förhindra. Det kan vara behov efter rent vatten eller katastrofhjälp som till exempel efter jordbävningen på Haiti. Compassion har också många projekt för att förebygga HIV/AIDS, förhindra människohandel, hjälp till att förbättra utbildningsmöjligheter och medicinsk assistans. Genom din gåva är du med oss och förändrar världen!

Hälsoprogram för mödrar och spädbarn

Genom Compassions hälsoprogram för mödrar och spädbarn så skyddas mödrar och spädbarn från att fara illa. Undernärda barn får näringsrik mat och mödrar och vårdnadshavare lär sig hur de bäst kan ta hand om sina barn. Vi hjälper och stöttar mammorna genom deras graviditeter och förlossningar och lär dem om hygien och hur de på bästa sätt kan ta hand om sina nyfödda.

Barn som ännu inte fått någon fadder

Att skaffa en fadder till ett barn som nyligen blivit registrerat i Compassions program kan ibland ta tid, ibland flera månader. Compassion förbinder sig att hjälpa registrerade barn från dag ett. För att överbrygga gapet mellan registrering av ett barn och ett registrerat fadderskap så samlar vi in medel till barn som ännu inte har fått en fadder. När du ger en gåva till barn utan fadder så gör du det möjligt för Compassion att ta in fler barn i programmen än vad vi har faddrar.