Hur fungerar Compassions arbete?

Compassion befriar barn från fattigdom i Jesu namn.

Vi tror att människor kan bli helt förvandlade på djupet då det sker från insidan och ut. Det är därför vi lär barnen att Gud älskar dem villkorslöst. Det ger dem en extra och nödvändig styrka i sin strävan ut ur fattigdomen.

Fadderprogrammets huvudsakliga fokus är på varje enskilt barn som lever i extrem fattigdom eftersom de är de mest utsatta och sårbara. Vi säger att vi arbetar holistiskt. Det innebär att vi ombesörjer mer än bara de ekonomiska och fysiska behoven. Vi ser till hela barnet och alla dess behov. Livet är ju så mycket mer än bara hälsa och ekonomi. Vi vill också lära barnen att de är viktiga och älskade. Att det finns en Gud som älskar dem, har en plan för dem och att de har samma värde som alla andra även om de lever i fattigdom. Att fungera i grupp och delta i aktiviteter med andra barn är också viktigt för barnets framtid.

Hur fungerar då en holistisk modell för barns utveckling?

Genom den lokala kyrkan så får barnen sina behov mötta i alla aspekter av sina liv:

icon-csp-abc.png

Ekonomiskt - Barnen går i skola och får den undervisning som landet erbjuder. Din fadderpeng används till exempelvis skolavgift, skoluniform, mat, kläder, hälsokontroller, medicin och behandlingar, studielitteratur m.m. Vi erbjuder också läxhjälp och yrkesinriktad utbildning.

icon-csp-nurse.png

Fysiskt - Varje barns hälsa är av högsta prioritet och därför ser vi till att de får regelbundna hälsokontroller, vaccinationer samt medicinsk hjälp när de behöver det. Vi arrangerar och uppmanar barnen att engagera sig i olika aktiviteter så som sport, lekar etc. Givetvis lär vi också barnen och deras föräldrar hur viktigt det är att sköta sin hygien för att undvika sjukdomar.

Socialt - Genom Compassion blir barnen hjälpta från insidan och ut. De får ta emot kärlek och uppmuntran både från anställda i centren men även i form av brev från sina faddrar.

Andligt - Alla barn får höra om Gud och Hans villkorslösa kärlek. De får höra om Jesus på ett sätt som passar deras ålder och kontext. Alla barn får en bibel. Bön och sång är också naturliga inslag i de center barnen tillhör.

Genom Compassions fadderprogram så får över 2,1 miljoner barn i 25 länder både färdigheter och de möjligheter de behöver för att övervinna fattigdomen.

Men gör det verkligen skillnad i barnens liv på riktigt?

Ja. Enligt oberoende forskning så är det:

Denna sida använder cookies. Läs mer