Integritetspolicy

Compassion Sverige respekterar din integritet och behandlar de personuppgifter du anförtrott oss enligt EU:s Dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig när du:

 • Bestämmer dig för att bli fadder till ett barn som lever i fattigdom.
 • Ger en gåva
 • Besöker vår hemsida
 • Anmäler dig för att bli volontär
 • Kontaktar oss för att be om information
 • Fyller i en enkät
 • Är ansvarig och / eller har en nyckelroll i en kyrka som samarbetar med Compassion Sverige
 • Är ambassadör för Compassion
 • Söker jobb hos oss

Vi samlar in personuppgifter från tredje part när du:

 • Bestämmer dig för att bli fadder genom Compassion i ett annat land och ditt fadderskap överförs till oss för hantering i Compassion Sverige.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Personuppgifter som ditt namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter inklusive postadress, postnummer, e-post och telefonnummer
 • Finansiell information, som dina bankuppgifter
 • Brev du skriver till ditt fadderbarn
 • Förteckning över dina kontakttillfällen med oss

Känsliga personuppgifter

Dataskyddslagen definierar viss information som "känsliga personuppgifter". Detta inkluderar, men är inte begränsat till, information om religiös övertygelse eller hälsoproblem.

Compassion Sverige har en kristen grundsyn. Om det behövs och vi får ditt samtycke, kan vi samla in information om din kyrktillhörighet.

Vi samlar också in information om eventuella hälsoproblem eller funktionshinder i anslutning till förberedelse för resa utomlands, eller om du har informerat om detta så att vi kan uppfylla eventuella kundservicekrav.

Compassion Sverige kommer alltid att behandla känsliga personuppgifter med största försiktighet och i enlighet med dataskyddslagen.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Administrera vårt fadderskapsarbete. Som fadder får du: information om ditt fadderbarn, om centret där barnet är registrerat och andra relevanta händelser i barnets liv, svar på dina frågor och bekräftelse på de gåvor du ger. Du får också en påminnelse om ditt fadderbarns födelsedag så att du kan skicka en födelsedagshälsning och / eller gåva till barnet. Inför julen sänder vi dig en påminnelse om att skicka en julhälsning till barnet och en gåva till julfonden. Ditt fadderbarn kan komma att lämna fadderprogrammet av olika anledningar. Vi kommer då informera dig om det och be dig överväga att bli fadder för ett annat barn som vi kommer att tilldela dig.
 • Registrera den månatliga fadderinbetalningen och andra gåvor.
 • Verifiera att du är över 18 år och om inte, få tillstånd från din förälder / vårdnadshavare att behandla dina personuppgifter eller ta emot regelbundna gåvor.
 • Ge dig möjlighet att skriva till och ta emot brev från ditt fadderbarn elektroniskt.
 • Inleda och ha effektiva partnerskap med kyrkor och ambassadörer.
 • Hålla dig informerad om vårt arbete. Se mer information i avsnittet Information.
 • Kunna kontakta dig angående våra insatser utöver individuellt fadderskap. Se mer information i avsnittet Insamling.
 • Hantera samarbetet med våra volontärer.
 • Uppfylla arbetsrätt och andra lagstadgade krav.
 • När du besöker vår hemsida kan vi samla information om vilka sidor du besöker för att hjälpa oss att förbättra och ge dig den bästa servicen.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Compassion Sverige kommer att förlita sig på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 1. Berättigat intresse - Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ett syfte så som du rimligen förväntar dig. När du till exempel blir fadder använder vi ditt namn och kontaktuppgifter för att administrera fadderskapet.
 2. Samtycke - Vi ger dig val och kontroll över användandet av dina personuppgifter där det är relevant. Till exempel ber vi om ditt tillstånd för att skicka dig marknadsföringsinformation via e-post eller text.
 3. Avtal - Om du har ett kontrakt med Compassion Sverige, till exempel som anställd eller om du inte har ett kontrakt men behöver lämna dina uppgifter som ett första steg (t.ex. för att söka jobb hos oss), så finns en rättslig grund för att behandlingen är nödvändig för upprättandet av ett kontrakt.
 4. Rättslig förpliktelse - I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter där det finns ett rättsligt krav.

Information

Vi vill berätta för dig om hur ditt stöd förändrar livet för barn, familjer och samhällen i Jesu namn. Detta inkluderar att informera dig om vårt arbete, nyheter, kampanjer, insamlingar, evenemang, volontärarbete och böneämnen. Dessa olika typer av information kan vi komma att sända dig per post, epost eller textmeddelanden, eller ge dig via telefon.

Insamling

Compassion Sverige bidrar till viktiga insatser utöver de behov som möts genom individuellt fadderskap. Detta inkluderar till exempel hälsoprogram för gravida kvinnor och mödrar med spädbarn, projekt som tillhandahåller vatten- och sanitetsanläggningar, malarianät, livräddande kirurgi, yrkesutbildning, HIV- och aids-kampanjer och skydd av barn.

Insamling är viktigt för att kunna göra en bestående skillnad i utsatta barns liv. Vi kan komma att kontakta dig för att erbjuda dig att bidra till någon av Compassions insatser utöver ditt individuella fadderskap.

Månadsbelopp fadderskap

I Compassion Sverige vill vi vara goda förvaltare av de resurser som Gud har gett oss. För att möta de ökande kostnaderna för fadderskapsprogrammet, kan Compassion Sverige komma att ändra månadsbeloppet. Vi ändrar inte månadsbeloppet utan att först informera dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Compassion Sverige är en del av Compassion Internationals globala nätverk som arbetar i 25 utvecklingsländer utanför EU. Vi delar endast personuppgifter som vi fått tillstånd för, som är nödvändiga för att uppfylla fadderskapsprogrammet eller för att förbereda besök i utlandet. Compassion International säkerställer att de nationella kontoren i fadderbarnens länder har tillräckliga skydd vid behandling av dina personuppgifter.

Vi delar dina personuppgifter med Compassion Norge, eftersom vi har gemensamma administrationstjänster såsom bokföring och fadderservice.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje part, där det är nödvändigt för att tillhandahålla sådant som du har begärt från oss (t.ex. brev från ditt fadderbarn) eller för att utveckla eller underhålla våra system.

Vi följer upp att säkerheten vid behandling av personuppgifter efterlevs enligt våra instruktioner och gällande bestämmelser om dataskydd och integritet.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Compassion Sverige kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det krävs och i enlighet med lagstadgade krav. Vi kommer inte behålla dina personuppgifter:

 • om du varit inaktiv som fadder eller givare i mer än 3 år.
 • om du begär att bli struken ur vårt register.

Dina val och rättigheter angående personuppgifter

Du har rätt att:

 • Skriftligt begära att få kopior av de personuppgifter vi har om dig.
 • Korrigera eller uppdatera de personuppgifter som behandlas av Compassion Sverige.
 • Be Compassion Sverige att sluta använda dina personuppgifter för marknadsföring som inte är i direkt anknytning till ditt individuella fadderskap eller för andra ändamål där det inte finns något lagligt krav för fortsatt bearbetning.

Compassion Sverige respekterar ditt val angående att få information om insamling. Du kan när som helst uppdatera ditt tillstånd genom att:

 • Ringa oss på 08-236200
 • Maila till info@compassion.se
 • Klicka på länken "Avregistrera mig" som ingår i varje e-postkommunikation vi skickar.

Ändringar i denna integritetspolicy

Compassion Sverige kommer regelbundet att granska sin integritetspolicy. Den kan komma att uppdateras när som helst, till exempel vid ändringar i lag eller i arbetsrutiner. Välkommen att kolla vår hemsida när du vill. Om vi gör några väsentliga förändringar i hanteringen av dina personuppgifter så kommer vi lägga upp ett tydligt meddelande på vår hemsida eller informera dig personligen.

Denna policy uppdaterades i maj 2018.

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. Compassion Sverige använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på vår hemsida. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter.

Godkännande av cookies

Då du använder vår hemsida godkänner du vår användning av cookies. 

Cookie statement >

Denna sida använder cookies. Läs mer