"Att arbeta för Compassion innebär att jag använder mina gåvor och förmågor för att befria barn ifrån fattigdom."