Mexico

Under tusentals år har Mexiko varit hem för stora folk som Olmec, Maya-indianer, Toltec och Azteker. Aztekerna utrotades när Cortez invaderade Mexiko 1521. Mexiko vann självständighet 1911, men konstitutionen undertecknades 1917 efter flera upplopp och en revolution. 1960- och 1970-talet kännetecknades av socialt missnöje medan landet blev mer urbaniserat och arbetslösheten ökade. 1994 revolterade ursprungsbefolkningen i Chiapas. De krävde ekonomisk och politisk reform och devalveringen av landets valuta ledde till ekonomisk kollaps. Inflation och lågkonjunktur fortsätter att plåga Mexiko och regeringen har anklagats för korruption som involverar narkotikahandel.

I ett land med stora klasskillnader värderar mexikaner familj och traditionella värderingar. Vänlighet värderas i alla former av kommunikation och relationer är högt prioriterade. Cirka 80% av befolkningen är mestiser med förfäder från både indianer och spanjorer. Nästan 90% talar spanska och är romersk-katolska.

Denna sida använder cookies. Läs mer