Peru

Peru är indelat i tre regioner:

- den tätbefolkade kustslätten

- Anderna, där nötkreatur och jordbruk dominerar

- Det fuktiga östra låglandet bebott av isolerade indianstammar.

Tre av fyra peruaner bor i städer. Spanska och Quechua är Perus officiella språk. Katolicismen är Peru's statsreligion.

När spanjoren Francisco Pizarro landade i Peru 1532 styrde inka-indianerna ett enormt imperium som var rikt på silver och guld, vilket snart föll i spanjorernas händer. Spanien styrde sedan området fram till 1821, då Peru vann sin självständighet. Sedan dess har Perus regering växlat mellan militära och civila diktatorer och reformerta ledare. Under 1970- och 1980-talet kämpade landet med inflation, en minskning av inkomst per capita och gerillavåld. Under 1990-talet har en inneburit stärkt ekonomi och ökad stabilitet även om regeringen har kritiserats för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Denna sida använder cookies. Läs mer