Avsnitt 64 - Bästa vägen ur en kris del 2

Välkomna till Martinson Möter, podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion. 

I våras hade jag planer på att göra en serie utifrån Lukas evangeliet kap 15 som en fortsättning på Psalm 23 men jag kände under sommaren att Herren ville något annat. Jag försöker följa och jag hoppas att ni är med. Jag är ingen expert på kriser men läser gärna Bibeln för att se vad den kan säga oss om vår tid och hur vi navigerar oss framåt som troende. Det du får här nedan är mina egna stödanteckningar för mitt bibelstudium de kommande veckorna med temat "Bästa vägen ur en kris".

Håll till godo med del 2!

Fyll i ditt namn och emailadress så meddelar vi dig när det finns nya samtal att lyssna på!

{{errors.detail}}
{{message}}
{{message}}

Lyssna på Martinson Möter på din favorit-plattform:

Här nedan finns nu förhoppningsvis alla länkar till sånt som vi kanske nämner eller snuddar vid i podden. Tanken med länkarna är att du skall kunna klicka dig vidare om du är intresserad.

Hela programmet är inspelat av Johannes T Lindsmyr i studion Vajberiet, Gbg.

Winston Churchill ”Förspill inte möjligheterna som uppkommer i en rejäl kris.”

Kung Joshafat är alltså mitt uppe i att leda, styra ett helt land och då dyker det upp inte bara en, utan tre motstånds arméer som slår sig samman. Jag kan känna lite med den här kungen. För redan innan corona kom var det ”fullt upp med mycket”. Vanliga problem fanns redan här, så att säga, men nu slog de ihop sig med en ytterligare en annan arme och till råga på det så ryker det upp nya problem mitt i coronatiden som vi inte hade räknat med. Man känner sig helt enkelt kringränd på flera flanker. Jag vill inte vara nonchalant inför det du, jag, vi alla brottas med eller ta lättvindigt på förenklade svar som blir floskler. Låt oss tillsammans i bön och bibelläsning söka svar och Guds lösning på vår låsning.

En vacker vers som sammanfattar en kristen syn på kriser: 2 Krönikeboken 20:12 B ”Vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till Dig.”

”The flying Rodleighs var en sydafrikansk trapetsshow, någon påpekade hur mycket han beundrade trapetsartisten, men Rodleigh överraskade genom att omdirigera all beundran till en annan medlem i gruppen: ”Som flygare måste jag ha fullt förtroende för min fångare. Folk kanske tror att jag är trapetsens stora stjärna, men den verkliga stjärnan är Joe, min fångare. Han måste vara där med millisekunders precision och fånga mig i luften precis i när jag kommer i långhoppet.”

Det farligaste flygaren kan göra är att försöka fånga fångaren. Jag ska inte fånga Joe. Det är Joes uppgift att fånga mig. Om jag sög tag i Joes handleder skulle jag krossa dem eller han bryta mina, och det skulle vara slutet för oss båda. En flygare måste flyga, och en fångare måste fånga, och flygaren måste med utsträckta armar lita på att hans fångare kommer att vara där för honom.

Covid-19-pandemin har fått många att känna sig som om de flyger okontrollerat genom luften och famlar desperat efter en fångare som kanske inte är där. Låt oss lära av Jesus att vår himmelske fader är den säkraste fångaren av alla. Han kommer inte att missa din utsträckt hand i tro. Han tappar ingen flygare.

När ekonomin kraschar och arbetstryggheten eller hälsan skakas - även när döden, den slutliga fienden kan ta oss - kan vi i trygghet lägga våra liv i faderns händer och veta att han kommer att fånga oss. Han har koll och kontroll, han kommer med nåd och ger levande och lovande hopp bortom graven. Lita på din fångare!”

Två påståenden innan vi tar tag i själva texten för dagen:

Gud är intresserad av min kris.
Gud är större än min kris.
= Ett bra tips är alltså att vara öppen för Gudomlig rådgivning.

Vi kan med frimodighet bedja till Gud och säga:

Jeremia 32:17 ”O, Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt.”

Och Han kommer trofast att svara:
V. 27 ”Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?

Textens sammanhang:

Datum: 750 f. Kr
Plats: Jerusalem
Huvudroll: Gud Allsmäktig
Biroll: Kung Joshafat
Krisen: En smygattack med tre arméer från sydöst
Odds: Överväldigande
Titel: Kriser kan krossa kungar men Jesus Kristus är konungarnas konung

1. Lita på Gud genom att ge honom all din rädsla. 2 Krönikeboken 20:3 ”Då greps Joshafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga Herren, och han utlyste en fasta över hela Juda.”

Stora bekymmer bör leda till modiga böner.

Det avgörande ögonblicket. Vi kan göra många saker i en krisstid. Vissa förnekar, mörkar, ger upp, får panik. Vers 3 avslöjar det hjälpsamma svaret: ” Joshafat bestämde sig för att fråga Herren.” Det är alltså inte krisen som krossar kungen. Utan vad kungen gör med krisen, det är avgörande.

Vad gör du när ditt land invaderas? Hämta vapnen?  Ring armén? = Det skulle vara vettigt eftersom Juda hade en stor välutbildad armé. Nej, Joshafat vill lovsjunga och be.

2. Din uppgift blir att hjälp och uppmuntra andra att sätta sin tillit till Gud. 2 Krönikeboken 20:3-4 ”Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren, och från alla Juda städer kom man för att söka Herren.” Modiga böner är när vi inte söker lösningar utan vi söker Gud.

3. Ta tag i saken - Ropa till Gud. 2 Krönikeboken 20:5 ”Joshafat steg upp i Juda mäns och Jerusalems församling i Herrens hus, framför den nya förgården.”

Efter detta tar jag och berättar lite om Compassions arbete i fält:

Undrar du om dina ord gör skillnad?
Fortune´s strålande ansikte säger allt! Sexåringen från Togo väntade ett år på sitt första brev från sin fadder. Slutligen fick familjen ett samtal från hennes compassioncenters socialarbetare. Ett brev hade anlänt och väntade på Fortune. Fortune rusade genast ner till centret tillsammans med sina föräldrar. När hon höll brevet i sina händer utropade Fortune: ”Wooh! Är det här min fadder? Har vi fått ett brev? Prisa Gud!" Hon kunde inte hålla tillbaka alla känslor. "Jag var så glad", minns hon. "Min fadder hade tänkt på mig och skrivit ett brev till mig."
Brevet var det första av många och hela familjen läste dem. "Jag tyckte om att läsa hur fortune´s fadder delade guds ord med oss och hur hon berättade om att gud arbetade i hennes liv för att föra hennes man till kristus. Jag blev så rörd av hennes berättelse", säger tsokewo, fortune´s far. De blev så inspirerade av hennes tro att de själva bestämde sig för att följa kristus. Till dig som skriver brev: tack för att du skriver. Dina ord har en otrolig inverkan!

Compassion är en fadderbarnsorganisation som funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 milj fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Markusevangeliet 16:15 «Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”. Som svar på missionsbefallningen existerar vi som en förespråkare för barn i nöd, för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv på rikitigt. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder.

4. Påminn alla om Guds trofasthet och frälsning. 2 Krönikeboken 20:6 ”Han sade: ”Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot.”

Kriser skall leda mig till Kristus. 2 Krönikeboken 20:12 ”Ska inte Du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till Dig.”

Biskop Fulton Sheen ”Om du inte tillber Gud, så tillber du något annat, och nio gånger av tio kommer det att vara dig själv. Du har en skyldighet att tillbe Gud, inte för att han kommer att vara ofullständig och olycklig om du inte gör det, utan för att du kommer att vara ofullständig och olycklig."

5. Hur vinner vi striden utan att gå ut i krig? = Tillbe Gud. 2 Krönikeboken 20:21-22”Sedan han hade rådgjort med folket, ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade hären. De skulle sjunga: ”Tacka Herren, evig är hans nåd.” Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd som hade kommit mot Juda, och de blev slagna.”

I coronatider pratar många OM Gud  men lovsångarna pratar MED Gud. ”Små behov kan då förvandlas till stora bönesvar.”

Kan du föreställa dig synen? Tre arméer mot ett lovsångsteam. Här kommer Judas armé, tusentals män beväpnade för strid. Men vem går i spetsen? Inte spejarna, inte bågskyttarna, inte krigarna, inte infanteriet, inte de mäktiga muskelmännen. Lovsångsteamet går först… = Dead man walking!

Ingen nationalsång, ingen militärmarsch utan en lovsång – hela överraskningsmomentet är borta!

Tillbedjan var inte inledningen till striden; tillbedjan var själva striden. Tillbedjan var inte förberedelsen för strategin; tillbedjan var själva strategin.

Här kommer fler exempel på biblsiak vänner som tillbad Gud innan ”seger var uppnådd.” Jona, Miriam, Habakuck, Job, David, Jesus, Paulus Silas, Sadrak, Mesak, Abednego dom ”sjöng alla för tidigt”.

Det får vi också göra, med Guds hjälp får vi tillbe honom mitt i krisen och där möta Kristus. Amen.

Ta emot Herrens välsignelse:

Gå ut i världen med frid;
vara vid gott mod;
håll fast vid det som är rent;
löna inte ont med ont;
stärk den trötte;
stöd den svage;
hjälp de drabbade;
hedra alla;
älska och tjäna Herren,
gläd dig i den helige Ande kraft;
och låt Gud den allsmäktiges välsignelse,
från Fadern, Sonen och den Helige Ande,
vara bland er och stanna hos er, alla, alltid.

Amen.

Nåd och frid!

Mattias Martinson och Compassionteamet

Denna sida använder cookies. Läs mer