Avsnitt 80 - Derek Morphew

Välkomna till Martinson Möter, podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från fadderbarnsorganisationen Compassion. 

Dagens gäst Derek Morphew är en mångårig författare, Barbecuefantast, surfare, pastor, församlingsplanterare, rugbyspelare och teolog från Sydafrika. Han är utan att överdriva en av Vineyardrörelsens mest ledande, respekterade och framstående teologer. Han lägger stor vikt i sin undervisning vid bekämpandet av fattigdom och människorättsfrågor. En av hans böcker om rasism i Sydafrika fick stor inverkan i landet under den tid när samtal fördes om avskaffandet av apartheid.

Derek växte upp under 50-talet på en sockerrörsfarm i Sydafrika, där han och hans vänner hade djungeln som lekpark. Han talar flytande zulu och mötte tidigt människor från många olika kulturer. Missa inte detta spännande samtal!

Se shownotes och extramaterial nedan.

Fyll i ditt namn och emailadress så meddelar vi dig när det finns nya samtal att lyssna på!

{{errors.detail}}
{{message}}
{{message}}

Lyssna på Martinson Möter på din favorit-plattform:

1. Om du vann en medalj i någon olympisk sport, vilken skulle det vara? Derek gillar Rugby, fotboll och tennis. Som barn var det vattenskidor och Surf som gällde. Han älskar alla dessa.

2. Om du skulle tillbringa en dag i någon annan skor, vems skulle det vara? Han kan inte komma på något...

3. Om du fick vara med i ett popband, vilket skulle du välja? Han älskar Beach Boys och de skall tydligen sätta ihop bandet igen, så det passar bra att han hoppar in.

4. Hur ser du på att äta pizza med ananas och vitlökssås? Derek kan tänka sig en pizza med både ananas och vitlök, så det går bra.

5. Om du fick dela en trerättersmiddag med några gäster, idag levande eller döda, vilka skulle det då vara? Derek älskar barbecue och skulle gärna vilja ha med Lonnie, en man som ledde Jesusrörelsen på 60-70 talet. Frissbee Lonnie var ett unikum med en säregen evangelistgåva.

Derek är pastor för Vineyard Christian Fellowship i Kenilworth, i Kapstaden, Sydafrika och har jobbat i det nationella ledarteamet för Vineyard i Sydafrika. Tio år gammal var han på en kristen konferens med skandinaviska missionärer och hörde lovsång för första gången. Men det var först som 17-åring han mötte Gud på riktigt, under en kristen kampanj där Michael Cassidy (en välkänd Sydafrikansk evangelist) predikade. Hans frälsning blev så dramatisk att hans föräldrar trodde att han blivit tokig. Derek fick en ny livshållning och ett nytt mål med sitt liv. Från en plan om att studera jordbruk kom han nu istället hem och berättade att han skulle bli predikant. Läs mer om honom på hans egen hemsida, där du också hittar många av hans böcker. 

Han studerade senare på Rhodes University (BA with majors in Biblical Studies and Systematic Theology). Här kom han i kontakt med pingstvänner, Jesusrörelsen, nyfrälsta hippies och kraften i den helige Ande. Han lärde känna Lonnie Frisbee som sedan kom och bodde i deras hus varje gång han kom till Kapstaden. Guds kraft kom över alla de unga i församlingen och rörde djupt vid många.

Hans karriär har tre faser; först som pastor och kyrkoplanterare, därefter som pastor/mentor till pastorer och slutligen, med fokus på teologisk utbildning och utbildning i Vineyard Association of Churches. Derek är gift med Karin och de har de två döttrarna Shean and Jeanne, som alla bor i Kapstaden.

Derek skrev sin första bok om apartheid, byggd på en predikoserie från sin hemförsamling. Han hade fått tillåtelse att studerat de hemliga böckerna om konflikten i landet, som fanns i låsta arkiv. Där upptäckte han mer av de fascistiska rötterna och likheterna med Marxism blev tydliga. Det var ideologier som stod i tydlig kontrast mot en biblisk världsbild, vilket gick igen i hans predikningar och i hans första bok: South Africa and the Powers Behind. Många församlingsmedlemmar omvände sig efter att de läst boken, medan andra lämnade.

Jag drar en parallell med kriget i Ukraina och Derek menar att det finns farliga ideologier även bakom detta krig. Derek satt som ledare i den evangeliska alliansen, där de gjorde en gemensam och offentligt förlåtelseceremoni som påverkade helandeprocessen.

Jag frågar Derek hur det kommer sig att han så tydligt placerar de fattiga i centrum av sin teologi. 

”Vi har så svår fattigdom i Sydafrika och i hela vår kontinent, som för västvärlden är helt ofattbar. Vi har ett glapp mellan rik och fattig som är avgrundsdjupt och den evangeliska kyrkan har varit nödgad att kliva in i det glappet och göra skillnad. Vi som kyrka är inte trovärdiga om vi inte tar hand och andra.”

Derek tycker inte att han själv är något bra exempel på att ta hand om andra, men jag håller förstås inte med. I den teologi som han förespråkar är detta kärnan av hela verksamheten. Som exempel på den kristna klokskapen han förmedlar, vill jag nämna hans bok från 2015: Kingdom Theology and Human Rights dvs ”Rikets teologi och mänskliga rättigheter”. Johannes döparen frågar Jesus: Är du den som skall komma? Derek menar att den frågan leder både framåt och uppåt till en höjdpunkt. Och där placerar Jesus de fattiga, längst fram och i centrum.

Lukasevangeliet 7:21-23 Just då botade Jesus många från sjukdomar, plågor och onda andar och gav många blinda synen tillbaka. Han svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig."

”Fattiga får höra glädjens budskap.” De senaste 20 åren har Derek haft en fascination för att studera Jesus i den judiska-palestinska kontexten under de första århundradet. Den romerska ockupationsmakten hade drivit den judiska bosättningen in i fattigdomen. Jesus kommer och predikar i sin synagoga.

Lukasevangeliet 4:18-19 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Jesaja skrev ner den här originaltexten. Den handlar om flyktingars återvändande och tillbakatagande, upprättelse och jubelåret. Slavar ska frias och land ska ges tillbaka. Med nådens år menas alltså att människor skall frias fullständigt. Rättvisan i Guds rike gäller inte bara att bli befriad från demoniskt betryck och förtryck, eller att bli helad till sin fysiska kropp, utan också att befrias ifrån fattigdom. Vi tar inte bara en bit av evangeliet och gör det sant för några få, utan vi ser i Jesus att det har faktiska, fysiska dimensioner för alla. Även det fattiga frias!

”Redan nu men ändå inte” är en viktig och grundläggande lära för alla evangeliska kristna och jag frågar lite om dess ursprungstanke. Derek förklarar med att berätta om den mest populära boken på Jesu tid: Danielsboken. Där finns en idé om två tidsåldrar. Den nuvarande tidsåldern där vi lever med sorg, synd, död och fattigdom. Sedan har vi den nya tidsåldern som har kommit med framtiden. Tecknet för denna nya tid skulle bland annat vara befrielse från både andlig och fysisk fattigdom. När man blir en kristen, börjar man alltså leva i den nya världen redan här och nu, men den nya världen har ännu inte kommit fullt ut.

Hur förhåller Guds rike till rättvisa, rättfärdighet och utrotningen av fattigdom? Derek menar att olika kyrkor har delat in sig i olika synsätt.
”Människor som förlorar sikte på rikets mysterium betonar bara ena sidan av spänningen för att utesluta den andra. Det finns de som väljer alla "ny skapelse" och seger/triumf-texterna, medan andra väljer alla ”klagovisor" och "förtvivlande" texter, och sedan utvecklar varje grupp en doktrin eller livsstil utifrån en ensidig förståelse av skriften.”

Han menar att ingen av dessa grupperingar ensam har hela sanningen och att båda grupperna samtidigt också har lite rätt. Vi behöver leva i den spänningen av Guds rike ”redan nu, men ändå inte.” Detta samlade tankesätt om Guds rike svarar på hur vi som kristna ska se på rättvisa. Derek citerar tidigare president Obama: ”Yes we can!” Vi kan göra en stor insats och ha en djup påverkan på befrielsen av mänsklighetens utrotande av all fattigdom. Vi ska exponera där systemet är orättfärdigt och hur de rika skor sig på de fattiga.

Han ger en god utmaning till dig som är ung: ”Ge ditt liv till en uppgift som arbetar för detta högre syfte. Människorättsadvokat, journalist, advokater för rättvisa och rättfärdighet. Detta är ett kall om något. Detta är ett arbete för evangelium.”

Vi på Compassion är så innerligt tacksamma att Derek tog sig tid att prata med oss! Vår bön är att denna grundsyn ska genomsyra hela vårt tänk kring Guds rike och fattigdom.
Nåd och frid till dig och din familj och till oss alla!

Mattias Martinson och Compassionteamet
Evangelist Compassion

Länkar:

Här är boken Breaktrough som nu är utgiven i sin femte upplaga.

Här är undervisningen som Derek höll i Sthlm på New Wines ledardagar.

Först alla hans Power Point-slides och sedan flera Youtubeklipp som du kan lyssna in:

Ledarkonferens 2022 - Fredag morgon

Ledarkonferens 2022 - Lördag förmiddag

Ledarkonferens 2022 - Lördag eftermiddag

Denna sida använder cookies. Läs mer