Rwanda

Rwanda består huvudsakligen av gräsbevuxna åkrar och kullar som sträcker sig mot sydost från en kedja av vulkaner i nordväst. Det är uppdelat av flera floder och har många sjöar. Klimatet är tempererat med två årliga regnperioder.

Rwandas befolkningstäthet är den högsta i Afrika söder om Sahara men få bor i byar eller städer.

I mer än 400 år styrdes Rwanda av en Tutsi-monarki. 1959 fick Hutus kontroll över regeringen. Ett Tutsi-lett uppror 1990 ledde till en bitter civil konflikt som kulminerade 1994 när uppskattningsvis 800 000 människor dödades och 2 miljoner flydde till grannländerna. En ny konstitution antogs 1995 och många av flyktingarna har sedan dess återvänt. Landet kämpar fortfarande med krigets förödande effekter.

Denna sida använder cookies. Läs mer